Nieuwe sturing van gedecentraliseerde zorg en ondersteuning

Nieuwe sturing van gedecentraliseerde zorg en ondersteuning

Dit onderzoek gaat over de samenwerkingen tussen het sociaal en medisch domein die zijn ontstaan na de hervorming van langdurige zorg in 2015. Het onderzoek volgt hoe partijen die geen geschiedenis van samenwerking hebben, toch tot afstemming komen in het veranderde zorgstelsel.

Geplaatst door

Dit onderzoek richt zich op de bestuurlijke samenwerking tussen sociaal en medisch domein die is ontstaan na de hervorming van langdurige zorg in 2015. Het onderzoek volgt hoe partijen die geen geschiedenis van samenwerking hebben, toch tot afstemming komen in het veranderde zorgstelsel. In het onderzoek staat hierbij centraal hoe de betrokken actoren vorm geven aan spanningen rondom samnwerking (tussen integratie en differentiatie) en decentralisatie (tussen centrale kaders en lokale autonomie).

Status
Lopend onderzoek
Originele taal
Engels
Onderzoekers
Sarah van Duijn,, Sierk Ybema; Henk Nies; Duco Bannink; Frans Kamsteeg
Zorg is gebaat bij spanningen

De noodzaak om samen te werken in de zorg leidt altijd tot spanning. Hoewel de schotten ingewikkeld zijn en afstemming soms in de weg lijken te staan, betogen wij in dit stuk dat we toch niet zonder kunnen. Sterker nog, de spanningen zijn essentieel voor het functioneren van ons zorgstelsel.

Beleidsbellenblaas

We zien vaak epische, abstracte retoriek in beleid, vooral als het gaat om het creëren van draagvlak voor grote veranderingen. Dat mag er best zijn, bijvoorbeeld om te inspireren en te legitimeren. Echter is het belangrijk dat we ook aandacht besteden aan hoe die retoriek aansluit bij de praktijk en daar geconcretiseerd wordt.

Working towards networks: local actors’ strategies for navigating tensions in localized healthcare governance.

Netwerksturing is populair, maar niet eenvoudig in de praktijk te brengen. Dit heeft te maken met spanningen rondom samenwerking en decentralisatie. In dit artikel onderzoeken we welke strategieën actoren gebruiken om deze spanningen in het dagelijkse werk te hanteren en bespreken we de implicaties hiervan op het implementeren van netwerksturing.

Everywhere and nowhere at once: the challenges of following in multi-sited ethnography

Multi-sited ethnography is een passende methode om interorganisationele samenwerking te volgen, maar ook een ingewikkelde. In dit artikel wordt de potentie en moeilijkheden van ‘following’ in multi-sited ethnography besproken alsmede implicaties gedeeld voor vervolgonderzoek.

Spanningen binnen de hervorming van langdurige zorg: Onderzoeksrapport naar de transitie en samenwerking tussen het sociaal en medisch domein.

Onderzoeksrapport naar de samenwerkingen die ontstonden na de hervorming van langdurige zorg. We laten zien dat samenwerking altijd gepaard gaat met spanningen en partijen uit het sociaal- en medisch domein steeds opnieuw een cyclus van opponeren-onderhandelen-overstijgen doorlopen om tot afstemming te komen, zowel in de bestuurlijke samenwerking als in de afstemming in de wijk.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport