In de praktijk

Het Expertiselab richt zich op observatie van groepsdynamiek in de klas, analyseert de effectieve patronen van pedagogisch-didactisch gedrag van docenten en geeft hen directe feedback. Zo worden wetenschappelijke analyses direct overgebracht naar de dagelijkse praktijk. Uiteindelijk wordt de Leergemeenschap een instrument in het zoeken naar antwoorden op maatschappelijke problemen als segregatie door onderwijs, polarisatie, (gebrek aan) diversiteit en gelijke kansen in een grootstedelijke context.