Onderzoeksvragen

  • Welke ingrediënten en mechanismen in de werelden van leerlingen stellen hen in staat om met succes de schoolladder te beklimmen?
  • Welke ingrediënten en mechanismen stellen scholen in staat leerlingen op de schoolladder te laten klimmen?
  • Hoe geven de antwoorden op bovenstaande vragen vorm aan de inbedding van maatschappelijke veerkracht op het beleidsniveau van bijvoorbeeld een schoolbestuur?