Veerkracht in de zorg

Veerkracht in de zorg

Veerkracht in de Zorg

“Als we leren luisteren naar de specifieke behoeften van de verschillende partijen in de zorg – de patiënt, de zorgprofessional, de naasten – kunnen we de organisatie van zorg verbeteren”, aldus Prof. dr. Bianca Beersma.

Binnen het thema Veerkracht in de Zorg verbinden we kennis uit wetenschappelijk onderzoek aan de zorgpraktijk, om bij te dragen aan een veerkrachtige organisatie van zorg. Dat wil zeggen: een organisatie van zorg die recht doet aan de verschillende belangen, en zo inclusiever en duurzamer is.

Lees meer
Veerkracht in de Zorg