Samenwerken vanuit relationele autonomie

3 april 2023 - “Een golf van solidariteit”, zo werd de grote opkomst omschreven van nieuwe initiatieven die sin... Read more

Toegang tot Hoger Onderwijs voor Ongedocumenteerde Jongeren: Het ‘Amsterdamse Convenant’ Uitgelegd

7 september 2022 - Op 10 maart 2022 ondertekende de gemeente Amsterdam met de vijf Amsterdamse universiteiten en hogesc... Read more

Ongedocumenteerden kunnen nu toch aan de VU studeren

5 september 2022 - Jongeren zonder verblijfsvergunning die in Nederland geworteld zijn en een Nederlands middelbare... Read more

Seminar: “Inclusief beleid vanuit de belevingswereld van jonge vluchtelingen: ervaringen, impact en uitdagingen”

1 september 2022 - Voor wie: Beleidsmakers, jongerenwerkers, jongeren, overig geïnteresseerden Waar: BOOST Amsterda... Read more