Projecten

Diversiteit in de Zorg

Hoewel diversiteit overal is, zoeken veel mensen nog steeds naar een manier om met diversiteit om te gaan. In de zorg willen patiënten en cliënten zowel normaal als uniek individu worden behandeld. Veel patiënten en cliënten die tot één (of meer) minderheidsgroepen behoren, hebben regelmatig het gevoel dat ze niet gehoord worden of dat ze niet de juiste zorg hebben gekregen. Van professionals in de gezondheidszorg wordt verwacht dat ze onpartijdig handelen en persoonlijke zorg verlenen, maar ook proactief handelen. Deze professionals voelen zich echter vaak machteloos. Het management zoekt naar manieren om eenheid en solidariteit in hun teams te bevorderen, en probeert tegelijkertijd een diverse en veilige werkcultuur voor alle teamleden te waarborgen. Van overheidsfunctionarissen en lokale overheden wordt verwacht dat zij (algemeen) beleid vertalen naar de dagelijkse praktijk en er omgekeerd voor zorgen dat de dagelijkse praktijk aansluit bij deze (abstracte) richtlijnen en de papieren werkelijkheid. Lees verder

Jonge Mantelzorgers

A substantial part of young people in the Netherlands has a relative, family member or friend who is chronically ill. Amongst them is a group of young adults who combine going to college or university with caring responsibilities for a sick relative or friend. They are also known as ‘jonge mantelzorgers’ (young adult carers). So far, little is known about how their role as an informal caregiver affects their health and education. On the one hand, it is very well possible that these young adult carers need to be relieved of their caregiving duties so that they can finish their education in an optimal manner as well as within the given time frame. On the other hand, it is also plausible that the role of informal caregiver greatly increases their sense of responsibility and can therefore also have positive outcomes. Lees verder