Publications

Below is a selection of publications that can be connected to the Refugee Academy. These works have provided a basis for our meetings and exchanges with our partners.

Scientific papers

2019

Larruina, R., Boersma, K., & Ponzoni, E. (2019). Responding to the Dutch asylum crisis: Implications for collaborative work between civil society and governmental organizations. Social Inclusion, 7(2), 53-63. https://doi.org/10.17645/si.v7i2.1954

Kaag, M. M. A., and M. Ocadiz. “A plea for kaleidoscopic knowledge production.” Rethinking development. Routledge, 2019.

Rast, M. C., Younes, Y., Smets, P., & Ghorashi, H. (2019). The resilience potential of different refugee reception approaches taken during the ‘refugee crisis’ in Amsterdam. Current Sociology. https://doi.org/10.1177/0011392119830759

 

2018

Boersma, F.K., Kraiukhina, A., Larruina, R., Lehota, Z., & Nury, E.O. (2018). A port in a storm: Spontaneous volunteering and grassroots movements in Amsterdam. A resilient approach to the (European) refugee crisis. Journal of Social Policy & Administration, 1-15.

Rast, M. C., & Ghorashi, H. (2018). Dancing with ‘the other’: Challenges and opportunities of deepening democracy through participatory spaces for refugees. Social Inclusion, 6(1), 188-198.

 

2017

Ghorashi, H. (2017). Negotiating belonging beyond rootedness: Unsettling the sedentary bias in the Dutch culturalist discourse. Ethnic and Racial Studies, 40(14), 2426-2443.

Ghorashi, H., Boer, M. de, & F. ten Holder (2017). Unexpected agency on the threshold: Asylum seekers narrating from an asylum seeker centre. Current Sociology, 66(3), 373-391.

Ghaeminia, S., Ghorashi, H., & Crul, M. (2017). Grootse dromen, uitgekomen? Mens en Maatschappij, 92(4), 421-445.

Ghorashi, H. & Suanet, B. (2017). Introductie voor de special issue over vluchtelingen: Pleidooi voor een gelaagde benadering van vluchtelingenproblematiek. Mens en Maatschappij, 92(4), 353-357.

Huijnk, W., Dagevos, J., & Miltenburg, E. (2017). Een staalkaart van statushouders. Mens en Maatschappij, 92(4), 359-394.

Kramer, S., Hoogsteder, M., Olsman, E., & van Willigen, L. (2017). Het leven als losgeld. Mens en Maatschappij, 92(4), 469-491.

Miellet, S., & van Liempt, I. (2017). Van Vluchteling tot Buurtgenoot. Mens en Maatschappij, 92(4), 493-522.

Odé, A., & Dagevos, J. (2017). Statushouders aan het werk. Mens en Maatschappij, 92(4), 447-468.

Ponzoni, E., Ghorashi, H., & Raad, S. van der (2017). Caught between norm and difference: Narratives on refugees’ inclusion in organizations. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 36(3), 222-237.

Smets, P., Younes, Y., Dohmen, M., Boersma, K., & Brouwer, L. (2017). Sociale media in en rondom de vluchtelingen-noodopvang bij Nijmegen. Mens en Maatschappij, 92(4), 395-420.

 

2016

Larruina, R., & Ghorashi, H. (2016). The normality and materiality of the dominant discourse: Voluntary work inside a Dutch asylum seeker center. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 14(2), 220-237.

 

2014

Ghorashi, H. & Ponzoni, E. (2014). Reviving agency: Taking time and making space for rethinking diversity and inclusion. European Journal of Social Work, 17(2), 161-174.

 

2007

Ghorashi, H. (2007). Giving Silence A Chance: The Importance of Life Stories for Research on Refugees. Journal of Refugee Studies, 21(1), 117-132.

 

2006

Ghorashi, H. (2006). ‘Ik ben veilig maar niet gelukkig’: De impact van de verzorgingsstaat op het leven van vluchtelingen. Filosofie in Bedrijf, 71(3/4), 73-85.

Ghorashi, H. & Tilburg, M. van (2006). “When is My Dutch Good Enough?” Experiences of Refugee Women with Dutch Labour Organisations. Journal of International Migration and Integration, 7(1), 51-70.

 

2005

Ghorashi, H. (2005). Agents of Change or Passive Victims: The Impact of Welfare States (The case of The Netherlands) on Refugees. Journal of Refugee Studies, 18(2), 182-198.

 

2003

Ghorashi, H. (2003). Multiple Identities between Continuity and Change: The narratives of Iranian women in Exile. Focaal: European Journal of Anthropology, 42, 63-77.

 

Essays & reports

2018

Bakker, L., Bekkers, R., Reitsma, J., Sederel, C., Smets, P., & Younes, Y. (2018). Vrijwilligerswerk: stimulans voor tijdige participatie en integratie? Barneveld/Amsterdam: Significant/Vrije Universiteit Amsterdam.

 

2017

Ghorashi, H., Reitsma, B., & Kovacs, Z. (2017) Experimenteren met innoverende verbindingen. Sociale Vraagstukken.

 

2016

Ghorashi, H. (2016). Kans op een nieuw leven. De Helling, 29(1), 57-61.

Ghorashi, H. (2016). Levensverhalen doorbreken het wij-zij denken. Tijdschrijft voor biografie, 4(2), 51-58.

Ghorashi, H. (2016). Wat als u een vluchteling was? Veerkracht in de Nederlandse civil society. Tijdschrift voor Biografie, najaar 2016, 4-11.

Rijbroek, J.B., Boekkooi, M.E., & Hoof A.M.J. van (2016). Reflectie op Opvang Asielzoekers en Maatschappelijke Spanningen. Amsterdam/Den Haag: VU/Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

2015

Ghorashi, H. (2015). Waarom is racisme taboe in Nederland? In: Davidović, M., & Terlouw, A. (red.), Diversiteit en Discriminatie: Onderzoek naar processen van in- en uitsluiting (pp. 183-200). Amsterdam: Amsterdam University Press.

 

2012

Holder, F. ten, Boer, M. de, & Ghorashi, H. (2012) Kleine stappen van grote betekenis. Een nieuw perspectief op humane opvang van asielzoekers. Amsterdam: VU.

  

Columns & Blogs

2018

Rast, M. (29 maart 2018). De uitsluitende kracht van ”normaal doen.” Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Rast, M. (22 mei 2018). Exclusionary power of “acting normal.” IMISCOE PhD Network.

 

2017

Ghorashi, H. (2 mei 2017). Voed de veerkracht van vluchtelingen. KIS. 

Ghorashi, H., Reitsma, B., & Kovacs, Z. (10 april 2017) Van small talk naar een waardevolle buurtgemeenschap. Sociale vraagstukken.

Ponzoni, E., & Ghorashi, H. (18 december 2017). Kansen vluchtelingenvraagstuk door verbinding oud en nieuw. KIS.

 

2015

Ghorashi, H. (23 juli 2015). De mythe van taalbeheersing. KIS.

Ghorashi, H. (26 september 2015) ‘Vluchtelingen: een andere mindset voor Europa?’ Sociale vraagstukken.

 

2012

Ghorashi, H. (2012). Verhalen kunnen wel reizen. Asiel en Migrantenrecht (A&MR),7, 383.

 

2010

Ghorashi, H. (2010). De prijs van engagement en de verleiding van afstand. Sociologie Magazine, 32.

 

2006

Ghorashi, H. (2006). Het belang van ontmoeting. De Rotarian, 76(2), 18-20.

Ghorashi, H. (2006). Onverwachte geestverwanten. Asiel & Migrantenrecht (A&MR), 10, 567.