Alexandra Greene

Alexandra Greene heeft een Master of Arts in Gender Studies, een Graduate Diploma in Communication and Media Studies, en een Bachelor of Arts (Honours) in English Literature and Philosophy. Voor haar MA-scriptie gebruikte ze data van haar etnografisch veldwerk in een vluchtelingenkamp in Griekenland, met als doel de affectieve, digitale praktijken van vluchtelingenvrouwen te verkennen die wachten om verder te reizen. Haar onderzoeksinteresses omvatten gender, media, migratie, agency, emotionaliteit, sociale rechtvaardigheid, solidariteit en onderzoekscreatie. Sinds januari 2019 is ze werkzaam als PhD bij het Engaged Scholarship and Narratives of Change onderzoeksproject. Haar onderzoek verkent de samenwerking tussen de academische wereld en de samenleving in de Verenigde Staten bij het bevorderen van de sociale inclusie van vluchtelingen.

‘Als iemand die erin gelooft dat de academische wereld een rol kan en moet spelen in sociale rechtvaardigheid, geloof ik dat het niet alleen productief is, maar ethisch noodzakelijk om onderzoek te behandelen als een kans om bruggen te bouwen tussen academische gemeenschappen en gemeenschappen die buiten de academie bestaan, met name gemeenschappen die het zwaarst getroffen worden door systemische ongelijkheden.’

Wat is jouw wetenschappelijke achtergrond en expertise?

Mijn onderzoek is gebaseerd op intersectionele feminisme, op kunst gebaseerd gemeenschapsactivisme en geesteswetenschappen. Ik heb een Master of Arts in Gender Studies, een Graduate Diploma in Communication and Media Studies en een Bachelor of Arts (Honours) in English Literature and Philosophy. Voor mijn MA-scriptie heb ik gebruik gemaakt van etnografisch veldwerk uitgevoerd in een vluchtelingenkamp in Griekenland, om de affectieve, digitale praktijken van vluchtelingenvrouwen te verkennen die aan het wachten zijn om verder te reizen. In de loop der jaren heb ik onderzoeksinteresses en expertise ontwikkeld op het gebied van gender, media, migratie, agency, emotionaliteit, sociale rechtvaardigheid en onderzoekscreatie. In januari 2019 ben ik begonnen met mijn PhD in Sociologie aan de VU onder supervisie van prof. dr. Halleh Ghorashi. Mijn onderzoek gaat over de samenwerking tussen de academische wereld en de samenleving in de Verenigde Staten bij het bevorderen van de sociale inclusie van vluchtelingen.

Welke rol heb jij binnen de Refugee Academy? 

Mijn promotieonderzoek is ingebed in een groter door NWO VICI-gefinancieerd project dat kritisch geëngageerde wetenschap en verhalen over verandering in drie contexten onderzoekt (Nederland, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten). Dit project, en mijn onderzoek, zijn afgestemd op verschillende doelen van de Refugee Academy, namelijk de bevordering van gemeenschap, participatie en sociale inclusie. Als promovendus voltooi ik literatuuronderzoek, verricht ik kwalitatief onderzoek en analyseer ik gegevens die relevant zijn voor de belangrijkste thema’s van de Refugee Academy.

Wat vind jij het belangrijkst binnen de Refugee Academy, en waarom? 

De Refugee Academy biedt een kader voor het verbinden van verschillende maatschappelijke belanghebbenden, zodat zij kennis, ervaringen en praktijken kunnen delen, elkaars capaciteit kunnen opbouwen en samen kunnen nadenken over concrete manieren om de inclusie van vluchtelingen te bevorderen. Tijdens deze uitwisseling staan de ervaringen van vluchtelingen centraal. Er is een nadruk op reflexiviteit, zodat deelnemers kritisch kunnen reflecteren op macht, sociale positionering en context, en de manieren waarop discours van uitsluiting genormaliseerd, geïnternaliseerd en gereproduceerd worden. Door samen te werken en vluchtelingen en hun verhalen centraal te stellen in deze uitwisseling, is het doel van de Refugee Academy om uitsluitingsstructuren aan de kaak te stellen en te transformeren, en om daadwerkelijke inclusie van vluchtelingen tot stand te brengen

Wat is jouw persoonlijke ambitie binnen de Refugee Academy, en hoe zou je dit verbinden aan je werk en persoonlijke leven buiten de Refugee Academy om?

Binnen de Refugee Academy wil ik de positie van de academische wereld in het maatschappelijk middenveld onder de loep nemen en erover nadenken. Ik wil onderzoeken hoe academische instellingen en onderzoekers (meer) rekenschap kunnen afleggen aan, en kunnen optreden als betere bondgenoten voor, vluchtelingen en bewegingen voor sociale verandering. Als iemand die gelooft dat de academische wereld een rol kan en moet spelen in sociale rechtvaardigheid, geloof ik dat het niet alleen productief, maar ethisch noodzakelijk is om onderzoek te behandelen als een kans om verbindingen te bouwen tussen academische gemeenschappen en gemeenschappen die buiten de academie bestaan, met name gemeenschappen die het meest getroffen worden systemische ongelijkheden. zwaar beïnvloed door systemische ongelijkheden.

Refugee Academy- gerelateerde projecten :
– Engaged Scholarship and Narratives of Change

 

VU Onderzoeksportaal LinkedIn Google Scholar

Alexandragreene.online