EN

Veerkracht in de Zorg

Binnen het thema Veerkracht in de Zorg verbinden we kennis uit wetenschappelijk onderzoek aan de zorgpraktijk, om bij te dragen aan een veerkrachtige organisatie van zorg. Dat wil zeggen: een organisatie van zorg die recht doet aan de verschillende belangen, en zo inclusiever en duurzamer is.

De zorg staat voor grote uitdagingen en is voortdurend aan verandering onderhevig. Er is sprake van vergrijzing van de samenleving en, een groeiende diversiteit van cliënten/patiënten én zorgprofessionals. Zorg- en gezondheidsvraagstukken worden complexer doordat mensen steeds ouder worden. De zorgkosten stijgen en personeelstekorten nemen toe. Bovenop deze uitdagingen komen nog de acute crises, die veel van de zorg vragen, zoals tijdens de coronapandemie is gebleken.

De organisatie van  en systemen ín de zorg worden ook gekenmerkt door complexiteit. De zorg kan gezien worden als een complex samenspel van veel verschillende partijen, zoals zorgontvangers, zorgprofessionals, mantelzorgers, verzekeraars en lokale en landelijke overheden. Die partijen hebben gedeelde, maar ook verschillende belangen en visies op de zorgverlening. En tegelijkertijd bestaan er grote onderlinge afhankelijkheden.

Het doel van Veerkracht in de zorg is bij te dragen aan een inclusiever, duurzamere en daarmee veerkrachtige organisatie van zorg. Daartoe werkt een grote groep onderzoekers aan inzicht in en oplossingen voor een breed scala aan vraagstukken in de zorg. Zij doen dit vanuit verschillende sociaalwetenschappelijke disciplines zoals sociologie, organisatiewetenschappen, antropologie, gedragswetenschappen, socio-techniek en bestuurskunde. Enkele voorbeelden van onderzoeksthema’s zijn: inspraak en samenwerking in de zorg, zorgnetwerken in de thuiszorg, artificiële intelligentie in de ziekenhuiszorg, psychologische en fysieke veiligheid voor zorgverlener en patiënt.

Heb je vragen aan over Veerkracht in de Zorg, neem dan contact met ons op!

Hoe wij als maatschappij omgaan met de kwetsbare mensen in onze maatschappij zegt iets over het niveau van beschaving in onze samenleving” Bianca Beersma