Younes Saramifar

Younes Saramifar is een cultureel antropoloog die zich richt op geweld, verplaatsing, ecologische afbraak en politiek. Hij haalde zijn eerste doctoraat in de Delhi School of Economics met het kijken naar de gewapende verzetsbewegingen in het Midden-Oosten. Onlangs voltooide hij zijn tweede doctoraat in de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij de politiek van het geheugen en bewapend non-gouvernementele strijders onderzocht. Momenteel is hij werkzaam als assistent-professor bij de Antropologie afdeling van de VU is betrokken bij de Refugee Academy. Hij is gestart met een nieuw project ‘securitisatie van de natuur en de rol van non-gouvernementele eco-activisten in Iran en Afghanistan’ dat wordt gefinancierd door de Greda Henkel Foundation (Duitsland).

 ‘Mijn persoonlijke ambitie binnen de Refugee Academy is om verder onderzoek met de titel ‘biografie van de gewone man’  te ontwikkelen om de relatie tussen politieke participatie, integratie en geforceerde migratie’

Wat is jouw wetenschappelijke achtergrond en expertise?

Ik ben een cultureel antropoloog met een focus op geweld, ontheemding en politieke belichaming.

Welke rol heb jij binnen de Refugee Academy?

Ik ben de onderzoeker van de VICI-beurs en begeleid een aantal junior fellows van de Refugee Academy.

Wat vind jij het belangrijkst binnen de Refugee Academy, en waarom?

Ik vind de gezamenlijke kennisproductie met externe actoren het belangrijkste.

Wat is jouw persoonlijke ambitie binnen de Refugee Academy, en hoe zou je dit verbinden aan je werk en persoonlijke leven buiten de Refugee Academy om?

Mijn persoonlijke ambitie binnen de Refugee Academy is om een verdere onderzoekslijn te ontwikkelen om de relatie tussen politieke participatie, integratie en ontheemding te begrijpen.