Tara Fiorito

Tara Fiorito is een kritisch geëngageerd socioloog en etnograaf die promoveerde op de politisering, emancipatie, subjectiviteit en agency van Latino jongeren zonder papieren in Los Angeles (UvA). Haar onderzoeksachtergrond, interesses en expertise omvatten onderwerpen als migratie, vluchtelingen, diversiteit, inclusiviteit, emancipatie, identiteit/subjectiviteit, sociale bewegingen en stedelijke geografie en -dynamiek. Ze gebruikt vooral kritische, feministische en decoloniale theorie en werkt in theaterprojecten met migranten en vluchtelingen in Nederland en de Verenigde Staten. Als onderdeel van haar betrokkenheid bij geëngageerd onderzoek, regisseerde ze (samen met Dirk Eisema) de documentaire filmUndocumented and Unafraid in Los Angeles gemaakt.

Haar postdoctorale onderzoek is verbonden aan de Refugee Academy en richt zich op uitdagingen en mogelijkheden voor het bevorderen van sociale inclusie van vluchtelingen door geëngageerd onderzoek in Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.

  • Wat is je wetenschappelijke achtergrond en expertise?

Ik heb een bachelor in sociologie (cum laude), een research master in de sociale wetenschappen (cum laude) en een PhD in sociologie van de Universiteit van Amsterdam. Ik identificeer me als een kritisch geëngageerd socioloog/antropoloog, etnograaf, docent/student en kunstenaar-activist.
Mijn onderzoeksachtergrond, interesses en expertise omvatten onderwerpen als migratie, integratie, vluchtelingen, diversiteit, inclusiviteit, emancipatie, identiteit/subjectiviteit, sociale bewegingen, stedelijke geografie en dynamiek.
Vanuit een theoretisch en methodologisch standpunt werk ik met kritische, feministische en postkoloniale theorie, Freireaanse volksopvoeding en pedagogieën van de onderdrukten, en kwalitatieve onderzoeksmethoden (etnografie, levensgeschiedenissen, narratieve analyse, discoursanalyse, beleidsanalyse, participatief onderzoek, interviews en focusgroepen).
Mijn promotieonderzoek betreft longitudinaal etnografisch onderzoek (2011-2018) naar de politisering, emancipatie, subjectivering, agency en politieke strategieën van Latino-jongeren zonder papieren in Los Angeles, VS. Als onderdeel van mijn betrokkenheid bij geëngageerd onderzoek en het raken van harten en geesten buiten de academische wereld, heb ik samen met Dirk Eisema de documentaire Undocumented and Unafraid in Los Angeles geregisseerd. Ik doe ook theaterprojecten met migranten en vluchtelingen in Nederland en de Verenigde Staten.

  • Welke rol heb je binnen de Refugee Academy en wat houdt je bezig in deze rol?

Het verbinden en delen van kennis, ervaringen en mensen (netwerken, co-creëren, co-theoriseren, co-leren). Begeleiden van onderzoek. Deelnemen en co-creëren in bijeenkomsten.
Mijn postdoctorale onderzoek is verbonden aan de Refugee Academy en richt zich op uitdagingen en kansen voor het bevorderen van sociale inclusie van vluchtelingen door middel van engaged scholarship in Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Engaged scholarship is een onderzoeksstroming die zich richt op het produceren van kennis door middel van nauwe betrokkenheid bij de gemeenschap met als doel het bewerkstelligen van sociale transformatie.

  • Wat vind je het belangrijkste aan/van de Refugee Academy en waarom?

Het verbinden en delen van kennis, ervaringen en mensen (co-creëren, co-theoriseren, co-leren) om sociale transformatie teweeg te brengen en de mogelijkheden voor volledige participatie en inclusie van vluchtelingen in de samenleving te vergroten.

  • Wat is je persoonlijke ambitie binnen de Refugee Academy en hoe zou je dit verbinden met je werk en/of leven buiten de Refugee Academy?

Verschillende vormen van engagement gebruiken om verschillende mensen, organisaties en ervaringen te verbinden en wetenschappelijke, persoonlijke en professionele kennis, beleid, dagelijkse praktijk, pedagogie en kunst te combineren om een echte verandering teweeg te brengen in het leven van vluchtelingen.

Refugee Academy- gerelateerde projecten :
– Engaged Scholarship and Narratives of Change
Convenant Pilot Toegang Hoger Onderwijs voor ongedocumenteerde (Amsterdamse) jongeren

VU Onderzoeksportaal LinkedIn ResearchGate