Contact

De Kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht staat open voor onderzoeksvragen, kennisontwikkeling en het bouwen van beleidsinstrumenten op maat.

Contactpersoon is Ronald van Steden (Vrije Universiteit Amsterdam)

Volg onze kennispartner het NSCR via twitter: https://twitter.com/NSCR_Instituut