Over ons

De komst van nieuwe stromen vluchtelingen in de afgelopen jaren raakt veel mensen in Nederland. Diverse gemeenten, organisaties en buurtinitiatieven experimenteren met innovatieve aanpakken voor de inclusie en maatschappelijke participatie van statushouders. Echter kan geen enkele partij op zichzelf alle oplossingen bieden. De verbinding van de opgedane kennis van wetenschappers, beleidsmakers, maatschappelijke partners en vluchtelingen zelf is daarom van groot belang.

Verbinden van kennis

De Refugee Academy, een van de expertiselabs van het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit Amsterdam, biedt een kader waarbinnen we bestaande academische, professionele en lokale kennis aan elkaar kunnen verbinden om onderzoek en praktijk rondom vluchtelingenproblematiek dichter bij elkaar te brengen. Dit doet de Refugee Academy door thematische bijeenkomsten te organiseren voor professionals, ervaringsdeskundigen en wetenschappers. De Refugee Academy is gericht op het vergroten van de leer- en reflectieve capaciteiten van alle betrokken partijen. Samen formuleren we werkbare condities die inclusie in de praktijk mogelijk maken. Deze condities zijn nodig om vluchtelingen op een volwaardige manier te laten integreren in Nederland en om bij te dragen aan inclusieve ruimtes waarin onorthodoxe verbindingen kunnen ontstaan tussen mensen.

Onderzoek

Het onderzoek van de Refugee Academy heeft verschillende onderzoekslijnen ontwikkeld:

Community initiatieven en duurzame verbinding:

 • Hoe kunnen burgerinitiatieven voor vluchtelingen de juiste balans creëren tussen ruimte geven en een pad optekenen (sturen) zodat zij hun levensverhaal voort kunnen zetten in Nederland?
  •  Voor meer informatie over dit onderzoek ga naar de Steppingstones4refugees website.

Ondernemerschap bij nieuwkomers: 

 • wat zijn experimentele routes en condities die ruimte kunnen bieden aan ondernemende nieuwkomers om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontvangende samenleving?

Het versterken van de impact van door vluchtelingen bestuurde organisatie en voorvechters voor de rechten van vluchtelingen  in het Nederlandse beleidsmakingsproces.  

 • Welke beperkingen en mogelijkheden komen voort uit de ervaringen van hedendaagse vluchtelingen voorstanders?
 • Welke lessen kunnen we leren van het verleden?
 • Hoe kunnen we de rol van hedendaagse voorvechters voor de rechten van vluchtelingen  re-conceptualiseren. 

Crisis governance of governance crisis? Een duurzaam model voor vluchtelingenopvang en integratie op de lange termijn?: 

 • Hoewel de meningen verdeeld zijn over de term “crisis,” helpt dit frame om in te spelen op toekomstige veranderingen in de vluchtelingenstroom en alledaagse praktische uitdagingen waarmee organisaties geconfronteerd worden.
  •  Wat leren de verschillende betrokken partijen (overheidsinstanties, NGO’s, en nieuwe organisaties) 
  • Wat hebben zij geleerd over vluchtelingenopvang tijdens de “crisis”?
  • Welke richting gaan zij vanaf nu op?