Maria Rast

Maria Rast behaalde de titel Master of Law (summa cum laude) aan de Universiteit van Bern, Zwitserland, in 2014 en Master of Science (cum laude) in Sociologie aan de Vrije Universiteit, in 2017. Van 2015-2017 werkte ze als student fellow en student-assistente bij de afdeling Sociologie en als coördinator van het Migratie- en Diversiteitscentrum aan de VU Amsterdam. Gedurende deze tijd deed ze onderzoek naar gemeenschapsinitiatieven voor en met vluchtelingen in Amsterdam. Sinds januari 2018 is ze werkzaam als PhD bij het Engaged Scholarship and Narratives of Change onderzoeksproject. Daarnaast werkt ze als docent aan de afdeling Sociologie van de VU Amsterdam. Haar onderzoek is verbonden aan de Refugee Academy en richt zich op uitdagingen en kansen om de sociale inclusie van vluchtelingen te bevorderen door middel van geëngageerd onderzoek. Naast haar onderzoeksactiviteiten heeft ze ook onderwijsverplichtingen binnen de bachelor en master Sociologie. 

“Mijn persoonlijke en professionele ambitie binnen de Refugee Academy is het bevorderen van de integratie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving en het vergroten van de impact die wetenschappers hebben op dergelijke processen.”

Wat is jouw wetenschappelijke achtergrond en expertise?

Ik heb de titels Master of Law (summa cum laude) aan de Universiteit van Bern (2014) en Master of Science (cum laude) in Sociologie aan de VU Amsterdam (2017) behaald. Van 2015 tot 2017 werkte ik als student fellow en student-assistent bij de afdeling Sociologie en als coördinator van het Migration & Diversity Centre (MDC) van de VU Amsterdam. Gedurende deze tijd heb ik onderzoek gedaan naar gemeenschapsinitiatieven voor en met vluchtelingen in Amsterdam. Sinds januari 2018 werk ik als promovendus en docent aan de afdeling Sociologie van de VU Amsterdam. Mijn onderzoek is verbonden aan de Refugee Academy en richt zich op uitdagingen en kansen om de sociale inclusie van vluchtelingen te bevorderen door middel van geëngageerde onderzoek.

Welke rol heb jij binnen de Refugee Academy?

Mijn onderzoek is verbonden aan de Refugee Academy en richt zich op uitdagingen en kansen om de sociale inclusie van vluchtelingen te bevorderen door middel van geëngageerde onderzoek. Geëngageerd onderzoek is een stroom van onderzoek dat tot doel heeft kennis te produceren door nauwe gemeenschapsbetrokkenheid met als doel sociale transformatie tot stand te brengen, in mijn geval de bevordering van de sociale inclusie van vluchtelingen. Gedurende de vier jaar van mijn PhD voer ik literatuuronderzoeken uit om mijn studie in te bedden in bestaande kennis en theorie, verzamel ik kwalitatieve data door vluchtelingen en geëngageerde wetenschappers te interviewen, analyseer ik de gegevens en schrijf ik wetenschappelijke artikelen op basis van mijn empirische inzichten. Naast mijn onderzoeksactiviteiten heb ik ook onderwijsverplichtingen binnen de bachelor en master Sociologie.

Wat vind jij het belangrijkst binnen de Refugee Academy, en waarom?

De Refugee Academy is een zeer fascinerend netwerk van academische en maatschappelijke stakeholders. Tijdens onze bijeenkomsten delen we onze kennis, inspireren elkaar en erkennen en bespreken we ook de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd in een veilige omgeving. Een dergelijk platform is van cruciaal belang om na te denken over maatschappelijke en academische inspanningen om de inclusie van vluchtelingen te bevorderen en te verbeteren.

Wat is jouw persoonlijke ambitie binnen de Refugee Academy, en hoe zou je dit verbinden aan je werk en persoonlijke leven buiten de Refugee Academy om?

Ik vind dat iedereen in de samenleving de mogelijkheid moeten hebben om hun persoonlijke en professionele ambities na te streven, ongeacht waar ze vandaan komen. Als een Zwitserse wetenschapper die in Nederland werkt, vind ik dit erg belangrijk. Helaas heeft niet iedereen dezelfde kansen. Ik ben ervan overtuigd dat academisch onderzoek een belangrijke rol kan spelen bij het bevorderen van de inclusie van vluchtelingen, althans als het op een reflexieve manier wordt uitgevoerd. Mijn persoonlijke en professionele ambitie binnen de Refugee Academy is het bevorderen van de inclusie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving en het vergroten van de impact die wetenschappers hebben op dergelijke inspanningen.

Refugee Academy- gerelateerde projecten :
– Engaged Scholarship and Narratives of Change

VU Onderzoeksportaal LinkedIn ResearchGate