Introductie

De komst van nieuwe stromen vluchtelingen in de afgelopen jaren raakt veel mensen in Nederland. Diverse gemeenten, organisaties en buurtinitiatieven experimenteren met innovatieve aanpakken voor de inclusie en maatschappelijke participatie van statushouders. Verbinding van de opgedane kennis van wetenschappers, beleidsmakers, maatschappelijke partners en vluchtelingen zelf is van groot belang.

Verbinden van kennis

De Refugee Academy, een van de expertiselabs van het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit Amsterdam, biedt een kader waarbinnen we bestaande academische, professionele en lokale kennis aan elkaar kunnen verbinden om onderzoek en praktijk rondom vluchtelingenproblematiek dichter bij elkaar te brengen. Dit doet de Refugee Academy door thematische bijeenkomsten te organiseren voor professionals, ervaringsdeskundigen en wetenschappers. Samen formuleren we werkbare condities die inclusie in de praktijk mogelijk maakt. Deze condities zijn nodig om vluchtelingen op een volwaardige manier te laten integreren in Nederland, en om bij te dragen aan inclusieve ruimtes waarin onorthodoxe verbindingen kunnen ontstaan tussen mensen.