Home

Het groeiende aantal vluchtelingen in de afgelopen jaren heeft invloed gehad op alle gebieden van de Nederlandse samenleving. Discussies over de integratie van vluchtelingen zijn dan ook een centraal onderwerp van debat in Nederland. Verschillende gemeenten, organisaties en lokale initiatieven hebben geëxperimenteerd met innovatieve benaderingen om de inclusiviteit te vergroten en de maatschappelijke participatie van vluchtelingen te vergroten. Geen enkele betrokken partij kan echter alle antwoorden geven. Het samenbrengen van de kennis en ervaring van wetenschappers, beleidsmakers, sociale partners en vluchtelingen zelf is daarom van het grootste belang.

Kennis verbinden

De Vluchtelingenacademie organiseert regelmatig bijeenkomsten waar een groeiend aantal praktijkmensen, beleidsmakers, onderzoekers en betrokken individuen (met en zonder vluchtelingenachtergrond) samenkomen om te discussiëren en te reflecteren op verschillende thema’s die samenhangen met de inclusie van vluchtelingen in Nederland. In de bijeenkomsten wordt het vluchtelingenperspectief voorop gesteld door beleidsvisies en organisatorische agenda’s te verbinden met de levensverhalen van vluchtelingen en door professionals met een vluchtelingenachtergrond uit te nodigen om actief bij te dragen aan het debat over de inclusie van vluchtelingen.

De Refugee Academy biedt een infrastructuur voor het verbinden van bestaande academische, professionele en praktische kennis om onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen. Gezamenlijk helpen deze verschillende vormen van kennis mensen om na te denken en te reflecteren over de noodzakelijke maatschappelijke voorwaarden om inspanningen voor integratie op de lange termijn inclusief te maken. Met haar aanpak maakt de Refugee Academy het mogelijk om onorthodoxe verbindingen te leggen, waardoor het leer- en reflectievermogen van betrokkenen wordt vergroot en acties kunnen worden geformuleerd.

Onderzoek

Het onderzoek van de Refugee Academy is gericht op het vergroten van het leervermogen en de reflectieve capaciteiten van alle betrokken partijen, d.w.z. beleidsmakers, overheidsinstanties, bedrijven, NGO’s, maatschappelijke organisaties en onderzoekers. We organiseren regelmatig openbare bijeenkomsten over verschillende thema’s en pakken sommige van deze thema’s en onderzoeksprojecten aan in samenwerking met maatschappelijke partners. Huidige en eerdere onderzoeksthema’s waren:

  • Maatschappelijke initiatieven en duurzame verbindingen: Wat zijn voorwaarden die maatschappelijke initiatieven in Nederland die beogen bij te dragen aan de maatschappelijke inclusie van vluchtelingen mogelijk maken en beperken? Hoe betrekken zij het perspectief van vluchtelingen? Ga voor meer informatie naar de website van Steppingstones4refugees.
  • Volledige participatie van nieuwkomers door de rol van werkgevers te versterken: Wat zijn werkbare strategieën om bedrijven te betrekken bij de uitdaging om vluchtelingen in Nederland een loopbaantraject te bieden? Ga voor meer informatie over dit onderzoeksproject naar de website van InHolland.
  • Ondernemerschap onder nieuwkomers: Hoe engageren gevluchte ondernemers zich binnen het Nederlandse ondernemerschap ecosysteem door het werk/de hulp van ondersteunende organisaties (zogenaamde sociale ondernemers-incubators)?
  • Versterking van de impact van vluchtelingenorganisaties en belangenbehartigers voor vluchtelingen in de Nederlandse beleidsvorming: Welke beperkingen en mogelijkheden komen naar voren uit de ervaringen van momenteel actieve vluchtelingenbelangenbehartigers? Wat zijn de lessen uit het verleden? Hoe kunnen we de rol van pleitbezorgers van vluchtelingen vandaag de dag herdefiniëren?
  • Crisisbestuur of bestuurscrisis?: Hoe bouwen we een duurzaam model voor langdurige opvang en integratie van vluchtelingen? We kunnen het eens of oneens zijn met de term ‘crisis’, maar dit kader helpt om na te denken over toekomstige veranderingen in de instroom van vluchtelingen en de dagelijkse praktische uitdagingen waarmee verschillende organisaties worden geconfronteerd. Wat leren de verschillende belanghebbenden (staatsagentschappen, ngo’s en nieuwe organisaties) of wat hebben ze geleerd over de opvang van vluchtelingen tijdens deze crisis en hoe gaan we nu verder?