Refugee Academy

De discussie rondom vluchtelingen in de afgelopen jaren heeft invloed gehad op veel aspecten van de Nederlandse samenleving. Verschillende gemeenten, organisaties en lokale initiatieven hebben geëxperimenteerd met innovatieve benaderingen om de inclusiviteit te vergroten en de maatschappelijke participatie van vluchtelingen te vergroten. Geen enkele betrokken partij kan echter alle antwoorden geven. Het samenbrengen van de kennis en ervaring van wetenschappers, beleidsmakers, sociale partners en vluchtelingen zelf is daarom van het grootste belang.

Kennis verbinden

De Refugee Academy organiseert regelmatig bijeenkomsten waar praktijkmensen, beleidsmakers, onderzoekers en betrokken individuen (met en zonder vluchtelingenachtergrond) samenkomen om te discussiëren en te reflecteren op verschillende thema’s die samenhangen met de inclusie van vluchtelingen in Nederland. In de bijeenkomsten wordt het vluchtelingenperspectief voorop gesteld door beleidsvisies en organisatorische agenda’s te verbinden met de levensverhalen van vluchtelingen en door professionals met een vluchtelingenachtergrond uit te nodigen om actief bij te dragen aan het debat over de inclusie van vluchtelingen.

De Refugee Academy biedt een infrastructuur voor het verbinden van bestaande academische, professionele en praktische kennis om onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen. Gezamenlijk helpen deze verschillende vormen van kennis ons om te reflecteren op wat nodig is om initiatieven en beleid rondom vluchtelingen daadwerkelijk inclusief te maken. Met deze aanpak streeft de Refugee Academy ernaar om onorthodoxe verbindingen te leggen, waardoor het leer-, en reflectief en handels vermogen van betrokkenen wordt vergroot.

Onderzoek

Het onderzoek van de Refugee Academy is gericht op het vergroten van het leervermogen en de reflectieve capaciteiten van alle betrokken partijen, d.w.z. beleidsmakers, overheidsinstanties, bedrijven, NGO’s, maatschappelijke organisaties en onderzoekers.