Thema: Veerkracht door diversiteit en inclusie

Toenemende wereldwijde mobiliteit en migratie zorgen voor een toename van het cultureel overstijgende contact en culturele inclusie, welke verder wordt versterkt door de kracht van het (steeds beter toegankelijke) internet. Tegelijkertijd is een beweging van culturele afsluiting zichtbaar vanwege een groeiende ongelijkheid, segregatie, ongemak en zelfs rancune jegens culturele en religieuze diversiteit. Deze tendensen vragen om een veerkracht als een vorm om inclusie te herzien, waarbij culturele diversiteit samenkomst met zaken als klasse, religie, gender en leeftijd.

‘Het thema van diversiteit en inclusie richt zich op hoe individuen, gemeenschappen en samenlevingen omgaan met de spanningen die gerelateerd zijn aan een breder begrip van diversiteit als een doel om een antwoord te vinden op actuele vragen. Dit proces van heroverwegen omvat een voortdurende inspanning om diversiteit te organiseren en te managen, de manieren waarop individuen hun levens kunnen organiseren in de context van transnationale wegen en nieuwe technologie en gaat tevens over de manieren waarop individuen of groepen hun eigen begrip op sociale categorieën van ‘gelijken’ en ‘anderen’ kunnen inrichten.’

 

Overige thema’s