Timo Korstenbroek

Timo Korstenbroek heeft een masterdiploma in Sociologie behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij cum laude afstudeerde in 2017. Daarnaast heeft hij een masterdiploma in Politiek en Communicatie behaald aan de London School of Economics and Political Science (LSE), waar hij cum laude afstudeerde in 2018. Zijn onderzoek richt zich op processen van politieke identiteitsvorming binnen betwiste Nederlandse debatten over burgerschap en nationale identiteit, evenals de uitdagingen en mogelijkheden van het creëren van ruimtes die dominante discoursen kunnen uitdagen binnen onze (digitale) publieke sferen.

Op dit moment werkt hij als PhD-kandidaat aan de Afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Binnen de Refugee Academy maakt hij deel uit van het onderzoeksproject “Learning Crossroads for Refugee Inclusion,” dat zich richt op de rol van burgerinitiatieven in het verleden, heden en de toekomst bij de opvang en integratie van vluchtelingen in Nederland. Binnen dit project heeft hij uitgebreid kwalitatief onderzoek gedaan, zoals het houden van interviews met initiatiefnemers van burgerinitiatieven, het helpen organiseren van masterclasses en co-creatie sessies, en het coördineren van een (video) storytelling project waarin deelnemers binnen een initiatief hun verhaal delen over de betekenis van dit initiatief in hun leven.

Refugee Academy- gerelateerde projecten :
– Learning Crossroads for Refugee Inclusion

VU Onderzoeksportaal LinkedIn ResearchGate  Google Scholar