Kay Mars

Kay Mars heeft een Master of Science in Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies (Radboud Universiteit) en een Master of Science in Human Geography (Universiteit van Amsterdam). Met een specialisatie in “Diversiteit, multicultureel burgerschap en stedelijke geografieën”, draaide zijn nieuwste afstudeerproject rond het in kaart brengen van stedelijke queer-seksualiteit in Porto Alegre (RS), Brazilië. Kay is van 2017 tot 2019 betrokken geweest bij het Migration & Diversity Centre van de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij seminars en academische workshops coördineerde over kwesties met betrekking tot migratie en diversiteit. Momenteel werkt Kay als PhD-kandidaat aan de Afdeling Sociologie aan de Erasmus University Rotterdam.

‘Het meest centrale onderdeel van de Refugee Academy is het betrokken karakter en het faciliteren van een democratische onderzoekscontext. Dit betekent het openen van ruimtes waarin verschillende vormen van conventionele en minder conventionele kennis worden verbonden.’

Wat is jouw wetenschappelijke achtergrond en expertise?

Ik heb een Master of Science in Human/Urban Geography (Universiteit van Amsterdam) en een Master of Science in Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies (Radboud Universiteit Nijmegen). Mijn onderzoeksexpertise gaat over de dagelijkse, sociale en ruimtelijke ervaringen van queer mensen in de stad. Mijn afstudeeronderzoek draaide rond alledaagse belevingen van hetero- en homonormativiteit door jonge homo- en biseksuele mannen in Porto Alegre (RS), Brazilië.

Verder ben ik betrokken geweest bij het Migration & Diversity Centre (MDC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en heb ik me beziggehouden met thema’s rond intersectionaliteit, diversiteit en inclusie.

Welke rol heb jij binnen de Refugee Academy? 

Binnen de Refugee Academy vervul ik de rol van projectcoördinator en junior onderzoeker. Als projectcoördinator beheer ik alle verschillende websites waarop (delen van) de Refugee Academy te zien zijn. Samen met Halleh Ghorashi coördineer ik de verschillende bijeenkomsten van alle drie de onderzoeksprojecten die zijn ingebed in de Refugee Academy. Als junior onderzoek, beheer ik de online mapping en database van het project “Learning Crossroads for Refugee Inclusion”. Verder help ik met het verzamelen en analyseren van data binnen het project “Naar een inclusieve werkomgeving! Met (levens)verhalen bias doorbreken”.

Wat vind jij het belangrijkst binnen de Refugee Academy, en waarom? 

Ik denk dat het meest centrale onderdeel van de Refugee Academy het betrokken karakter is en het faciliteren van een democratische onderzoekscontext. Dit betekent het openen van ruimtes waarin verschillende vormen van conventionele en minder conventionele kennis worden verbonden. Tegelijkertijd houdt het ook in dat ervoor moet worden gezorgd dat de stemmen van vluchtelingen zelf – stemmen die traditioneel binnen de academische wereld zijn genegeerd of onderbelicht – centraal staan en blijven in alles wat wij als Refugee Academy doen.

Wat is jouw persoonlijke ambitie binnen de Refugee Academy, en hoe zou je dit verbinden aan je werk en persoonlijke leven buiten de Refugee Academy om?

Mijn persoonlijke ambitie is om door te gaan met de unieke benadering van de integratie van vluchtelingen die de Refugee Academy de afgelopen jaren heeft gevolgd. Ik zie het als een uitdaging om bruggen te slaan tussen theoretische kennis en de persoonlijke, geleefde ervaringen van mensen. Het voelt vaak als navigeren tussen twee werelden. Dit verwijst ook terug naar mijn achtergrond als antropoloog: om het vreemde vertrouwd en het vertrouwde vreemd te maken. Bepaalde vanzelfsprekende waarden en normen blootleggen en in twijfel trekken is hier een belangrijk onderdeel van.

Refugee Academy- gerelateerde projecten :
– Engaged Scholarship and Narratives of Change
– Learning Crossroads for Refugee Inclusion
– Naar een structurele plek voor het perspectief en de visie van vluchtelingen in beleidsvorming

Erasmus University Rotterdam LinkedIn