Robert Larruina

Robert Larruina studeerde Sociale Communicatie Wetenschappen aan de Universidad de la Republica (UdelaR) in Montevideo, Uruguay. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in de multinationale financiële diensten in Ierland, begon hij aan een masters in Organizational Sciences aan de VU Amsterdam. Tijdens zijn postdoctorale studie maakte hij kennis met vragen over machtsstructuren binnen en tussen organisaties en hoe deze worden beïnvloed door de sociale en politieke context waarin ze zich bevinden. Sinds 2011 is hij in het bijzonder geïnteresseerd in vluchtelingenopvang en integratie in Nederland en de rol die (opkomende en gevestigde) burgerlijke, overheids, en vluchtelingen geleide organisaties spelen in deze processen. Hij is promovendus bij de afdeling Organisatie, Faculteit der Sociale Wetenschappen, onder leiding van Dr. Ir. Kees Boersma (Organisatie Wetenschappen) en Prof. Dr. Halleh Ghorashi (Sociologie) .Op dit moment richt zich op multi-stakeholder samenwerking en processen van co-creatie in vluchtelingen-gerelateerd beleid en sociaal ondernemerschap. Binnen het Refugee Academy houd hij zich voornamelijk bezig met het doen van onderzoek, het organiseren en faciliteren van bijeenkomsten, netwerken en werkt hij samen met anderen aan het schrijven van onderzoeksvoorstellen.

Wat is jouw wetenschappelijke achtergrond en expertise?

Ik heb sociale communicatiewetenschappen (Critical Communication and Cultural Studies) gestudeerd. Later tijdens mijn master in Organisatiewetenschappen raakte ik meer bekend met vragen over machtsstructuren binnen en tussen organisaties en hoe deze worden beïnvloed door de sociale context waarin ze zijn ingebed. Sinds 2011 ben ik geïnteresseerd in het begrijpen van de wisselwerking tussen individuen in het maatschappelijk middenveld en overheidsorganisaties die deel uitmaken van de opvang en integratie van migranten-vluchtelingen. Momenteel besteed ik bijzondere aandacht aan nieuwkomer ondernemerschap en verschillende vormen van zelf-georganiseerde vluchtelingeninitiatieven.

Welke rol heb jij binnen de Refugee Academy?

Onderzoek doen, bijeenkomsten organiseren en faciliteren, netwerken en samenwerken bij het schrijven van onderzoeksvoorstellen.

Wat vind jij het belangrijkst binnen de Refugee Academy, en waarom?

Om ruimte te geven aan verschillende stakeholders om samen te komen, hun uitdagingen, ervaringen, expertise en middelen te bespreken en te delen. Dit zijn de basis om de juiste omgeving te creëren om inclusie en participatie in de samenleving te vergemakkelijken.

Wat is jouw persoonlijke ambitie binnen de Refugee Academy, en hoe zou je dit verbinden aan je werk en persoonlijke leven buiten de Refugee Academy om?

Het creëren van een kritische mensenmassa, kennis en data die kunnen bijdragen tot veranderingen op beleids- en best practice-niveau, rekening houdend met de individuele verhalen van alle betrokken actoren.