Reflecties over “Love in Procedure”: Een Reis naar Alternatieve Perspectieven

Op 14 februari organiseerden we een evenement van de Refugee Academy gericht op de vertoning van “Liefde in Procedure”, een documentairefilm gemaakt door. “Liefde in Procedure” was een inzichtelijke verkenning van de complexiteiten van het asielproces vanuit verschillende perspectieven.

Na het bekijken van de film hadden we een paneldiscussie, met onder andere Betty de Hart, Catarina Sales Oliveira, Moos Pozzo, Laura Huygen en Sajad Salmanpour. Samen behandelden ze de veelzijdige aspecten van de acceptatie van asiel, waarbij ze conventionele opvattingen uitdaagden en pleitten voor empathie en begrip.

Bovendien hadden de deelnemers de mogelijkheid om de film “Liefde in Procedure” te ervaren, een krachtige film die licht werpt op het asielproces in Nederland. De film leidde tot belangrijke gesprekken en bood nieuwe inzichten in de ervaringen van vluchtelingen.

Tijdens de pauze werden de deelnemers getrakteerd op een kunsttentoonstelling van Kelly Palmen. Kunstwerken en illustraties van haar ervaringen en uitdagingen bij het werken in vluchtelingenkampen, de samenleving en haar liefde, zoals we zagen in de film.

Een ander hoogtepunt van het evenement was een spoken word-optreden van Atta de Tolk, wiens artistieke expressie een unieke lens bood om thema’s van liefde, veerkracht en de vluchtelingenervaring te verkennen. Je Kunt de opname van Atta’s spoken word hier bekijken.

Aan het einde van de bijeenkomst deelde Halleh Ghorashi haar eindreflecties over de gelaagde perspectieven die tijdens het evenement naar voren kwamen, op zoek naar wegen voor hoop en actie in de paradoxen van een systeem dat schijnbaar geen ruimte laat voor liefde. Haar reflectie is hier te zien.