Elena Ponzoni

Elena Ponzoni verbindt in haar werk de velden diversiteit en inclusie, taalfilosofie en wetenschapssociologie. Ze heeft gewerkt met onderzoeksthema’s zoals de rol van migrantenorganisaties in de Nederlandse verzorgingsstaat, de integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt, hoe opvoedingsondersteunende professionals omgaan met diversiteit en het potentieel van sociale wetenschappen om bij te dragen aan sociale verandering door vormen van co-creatie en participatief reflectief onderzoek. Ze is de coördinator van de Refugee Academy en lanceerde dit initiatief samen met Halleh Ghorashi. Naast het ontwerpen en organiseren van vergaderingen samen met verschillende partners, coördineert ze verschillende lopende onderzoeksprojecten, schrijft ze voorstellen voor toekomstig onderzoek in co-creatie met maatschappelijke partners, begeleidt ze studenten en junior onderzoekers en onderhoudt ze contacten met het Refugee Academy-netwerk. Verder draagt ​​ze ook als postdoc onderzoeker bij aan het Engaged Scholarship and Narratives of Change onderzoeksproject.

“Mijn hoop is dat de processen van reflectie, kennisproductie en samen leren die we initiëren kunnen leiden tot daadwerkelijke verbetering van het leven van vluchtelingen in Nederland en toegewijde mensen vanuit verschillende posities in staat stellen daadwerkelijk bij te dragen aan meer inclusieve ruimtes in de samenleving.”

Wat is jouw wetenschappelijke achtergrond en expertise?

In mijn werk probeer ik de gebieden van diversiteit en integratie, taalfilosofie en wetenschapssociologie met elkaar te verbinden. Onderzoeksthema’s waaraan ik heb gewerkt, zijn onder meer de rol van migrantenorganisaties in de Nederlandse verzorgingsstaat, de inclusie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt, hoe opvoedingsondersteunende professionals omgaan met diversiteit en het potentieel van sociale wetenschappen om bij te dragen aan sociale verandering door middel van co-creatie en participatief, reflectief onderzoek.

Welke rol heb jij binnen de Refugee Academy? 

Ik ben coördinator van de Refugee Academy en lanceerde dit initiatief samen met Halleh Ghorashi. Naast het bedenken en organiseren van bijeenkomsten met verschillende partners, schrijf ik voorstellen voor toekomstige onderzoeksprojecten, begeleid ik studenten en junior-onderzoekers en onderhoud ik contacten met ons netwerk.

Wat vind jij het belangrijkst binnen de Refugee Academy, en waarom? 

Het netwerk dat we hebben gecreëerd brengt heel verschillende soorten expertise samen en biedt een geweldige kans om te reflecteren op dominante manieren van werken en denken over diversiteit en inclusie, en om deze aan de kaak te stellen. Een aspect dat ik bijzonder belangrijk vind, is dat de Refugee Academy ruimte en aandacht schenkt aan de essentiële bijdrage van professionals met een vluchtelingenachtergrond op het gebied van de integratie van vluchtelingen.

Wat is jouw persoonlijke ambitie binnen de Refugee Academy, en hoe zou je dit verbinden aan je werk en persoonlijke leven buiten de Refugee Academy om?

Met de Refugee Academy kan ik veel samen met anderen leren. Mijn hoop is dat de processen van reflectie, kennisproductie en leren die we initiëren, kunnen leiden tot een daadwerkelijke verbetering van het leven van vluchtelingen in Nederland en geëngageerde mensen vanuit verschillende posities in staat stellen daadwerkelijk bij te dragen aan meer inclusieve ruimtes in de samenleving.

Refugee Academy- gerelateerde projecten :
– Engaged Scholarship and Narratives of Change
– Learning Crossroads for Refugee Inclusion
– Naar een inclusieve werkomgeving! Met (levens)verhalen bias doorbreken
– Naar een structurele plek voor het perspectief en de visie van vluchtelingen in beleidsvorming
 2incING project on Refugee-led Advocacy
Het Verhalenhuis

 

VU Onderzoeksportaal LinkedIn ResearchGate