Peer Smets

Peer Smets werkt op de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als een geëngageerde stedelijke socioloog richt hij zich op maatschappelijke problemen met als doel oplossingen te vinden voor beter beleid en de uitvoering ervan. Daarnaast is Smets betrokken bij het Community Service Learning-programma, waarin studenten hun academische vaardigheden gebruiken om maatschappelijke problemen op te lossen, tot wederzijds voordeel van zowel de maatschappelijke partners als de studenten/universiteit. Zijn onderzoek richt zich op buurten en richt zich op leefbaarheid, gebruik van de openbare ruimte, huisvesting, woningfinanciering, dagelijkse ontmoetingen, verbondenheid, woningbouwpraktijken, gemeenschapsontwikkeling, participatie, zelfhulpmethoden, samenwerking tussen belanghebbenden en stedelijke commons. Wat betreft vluchtelingenkwesties onderzoekt hij kwesties zoals ontvangstruimten, huisvesting van statushouders en sociale media.