Learning Crossroad for Refugee Inclusion

Het project Learning Crossroads for Refugee Inclusion, onderzoekt burgerinitiatieven die als doel hebben de maatschappelijke participatie en inclusie van vluchtelingen te bevorderen. Sinds 2015 zijn in Nederland veel mensen in beweging gekomen om bij te dragen aan de ontvangst, het verwelkomen en de integratie van vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen in de afgelopen jaren. Gedurende dit proces zijn er veel nieuwe initiatieven en organisaties ontstaan. We zijn nu op een punt waar we stil moeten staan bij de huidige situatie en kijken naar wat er met al deze maatschappelijke energie is gebeurd. Waar staan we na vier jaar, hoe vergaat het deze initiatieven, wat zijn de lessen die we van elkaar kunnen leren en hoe kunnen we de positieve energie vastgehouden en omzetten naar duurzame structuren van inclusie?

In dit project brengen we initiatieven bij elkaar in een meerjarig leertraject. Door middel van participatief onderzoek en een serie bijeenkomsten draagt dit project bij aan het verduurzamen van lokale burger organisaties. Daarnaast biedt het een platform waarin zij van elkaar kunnen leren, gefaciliteerd door bestaande wetenschappelijke kennis en door de bijdrage van ervaringsdeskundigen die zelf een vluchtelingenachtergrond hebben. In deze leertrajecten staan de co-creatie van academische, professionele en lokale kennis centraal. Concreet gaat het om: leren van elkaar, uitwisselen van ervaringen, onderzoeken van dilemma’s en leren vanuit wetenschappelijke inzichten. Daarnaast heeft dit project als doel de krachten van kleinschalige initiatieven te bundelen om zo beter het gesprek aan te kunnen met gemeenten en andere gevestigde maatschappelijke partners.

Meerdere initiatieven uit het netwerk van de Refugee Academy hebben aangegeven behoefte te hebben aan intervisie en ondersteuning om hun projecten voor vluchtelingen te verduurzamen. In dit project brengen we de verhalen van diverse initiatieven in kaart en creëren we een leeromgeving om gezamenlijk meer inzicht te verkrijgen in de kracht van deze initiatieven, maar ook waar ze tegenaan lopen. Door deze initiatieven te volgen, willen we meer inzicht krijgen in de machtsverhoudingen en dilemma’s waarmee initiatieven dagelijks te maken hebben. Samen willen we onderzoeken hoe zij het Nederlandse systeem van receptie en integratie positief kunnen beïnvloeden en de veerkracht van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving versterken. 

De bevindingen van het project hebben wij gepubliceerd in de eindrapportage “Samenwerken vanuit relationele autonomie: condities voor betekenisvolle samenwerking tussen burgerinitiatieven en lokale overheden voor inclusie van vluchtelingen in Nederland”.Het volledige rapport is hier te downloaden. Mogelijk gemaakt door Kansfonds

Voor meer informatie over dit onderzoek ga naar de Learning Crossroads for Refugee Inclusion-website.