Thema: Interconnectedness

Communicatie speelt een centrale rol in hoe mensen de wereld interpreteren en waarnemen. Dit beïnvloedt en wordt beïnvloed door sociale netwerken, variërend van groepen en organisaties tot de maatschappij als geheel. Hoe mensen men elkaar communiceren, welke organisaties zij vormen en welke (inter)connecties zij creëren, evolueert en verandert constant. Zo hebben nieuwe media technologieën zoals bijvoorbeeld internet en mobiele telefoons bestaande communicatie en netwerk patronen vervangen, alsmede de onderliggende logica van georganiseerde netwerken. Een belangrijke vraag die opkomt bij deze nieuwe ontwikkelingen is hoe destabiliserend of juist destabiliserend de effecten van deze ontwikkelingen zijn: schaadden zij de maatschappij of individuen? Hoe zijn ze gerelateerd aan het welzijn van individuen, werknemers, burgers en maatschappijen? Hoe kunnen ze gebruikt worden om gewilde sociale doelen (zoals het beter kunnen doorgronden van de wereld of het onderlinge vertrouwen vergroten) te bereiken?

‘Het ISR thema van Interconnectedness is gericht om deze en andere vragen te beantwoorden, door het veranderende landschap van communicatie en organisatie patronen in kaart te brengen en om te leren begrijpen hoe deze gerelateerd zijn aan een veerkrachtige samenleving.’

 

Overige thema’s