Team

De Refugee Academy is een initiatief opgezet door Halleh Ghorashi, hoogleraar Sociologie aan de Vrije Universiteit, gespecialiseerd in thema’s rondom culturele diversiteit, integratie en vluchtelingen. Ze is thema-leider Resilience, Diversity and Inclusion binnen het Institute of Societal Resilience.

Elena Ponzoni en Kay Mars zijn de coördinatoren binnen de Refugee Academy. Daarnaast heeft Elena Ponzoni een postdoc-positie binnen de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit.

Andere onderzoekers die betrokken zijn bij de Refugee Academy zijn: Sennay Ghebreab (Sociale Wetenschappen/Psychologie, AUC & UvA), Robert Larruina (Organisatiewetenschappen, VU), Maria Rast (Sociologie, VU), Younes Younes (Sociologie, VU), Younes Saramifar (Sociale en Culturele Antropologie, VU), Tara Fiorito (Sociologie, VU), Alexandra Greene (Sociologie, VU), Miriam Ocadiz (Sociologie, VU), Ozlem Ezer (Theologie, VU) and Peer Smets (Sociologie, VU).