Convenant Pilot Toegang Hoger Onderwijs voor ongedocumenteerde (Amsterdamse) jongeren

Alle kinderen hebben recht op onderwijs, dus ook kinderen zonder verblijfstatus. In Nederland stopt dit recht voor jongeren zonder verblijfsstatus op hun achttiende verjaardag, ook wanneer zij hier de basis- en middelbare school hebben doorlopen. De gemeente Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten hebben op donderdag 10 maart een convenant gesloten voor de pilot ‘Toegang hoger onderwijs voor Nederlandse ongedocumenteerde jongeren’.

Wethouder Groot Wassink (Ongedocumenteerden): “In mijn eerste jaar als wethouder kwamen vier jongeren bij mij op bezoek die bijna achttien werden. Zij wonen (bijna) hun hele leven in Amsterdam, gaan hier naar school en leven een ‘Amsterdams leven’. Maar vanaf het moment dat zij achttien worden stoppen de mogelijkheden voor onderwijs en opleiding. En daarmee hun kansen op een mooie toekomst. Deze maatschappelijke uitsluiting heeft grote impact op hun leven. Met dit convenant gaan we maatwerk leveren en zeggen de hoger onderwijsinstellingen in Amsterdam toe zich in te zetten voor de toegang van ongedocumenteerde Nederlandse studenten tot het hoger onderwijs. Dit is belangrijk voor deze jongeren, maar ook voor de stad.”

Wat gaan de onderwijsinstellingen en de gemeente doen?

De onderwijsinstellingen bieden ondersteuning bij het volgen van onderwijs, bijvoorbeeld bij het aanvragen en verkrijgen van een studieverblijfsvergunning. Maar ze kijken ook of jongeren zonder verblijfstatus in aanmerking komen voor andere vormen van onderwijs, zoals contractonderwijs. De onderwijsinstellingen zetten daarnaast in op een lager tarief dan het voor de opleiding vastgestelde tarief.

De gemeente brengt de mogelijkheden in kaart om te komen tot een alternatieve vorm van (studie)financiering voor ongedocumenteerde Amsterdamse jongeren. Hiermee kunnen ze voldoen aan de noodzakelijke vereisten voor een studieverblijfsvergunning.

De onderwijsinstellingen en de gemeente dragen samen zorg voor informatie aan het voorgezet onderwijs. Het is belangrijk dat middelbare scholen en de jongeren zelf de mogelijkheden kennen voor toegang tot het hoger onderwijs. Ook wordt samen met betrokken instanties, zoals de gemeentelijke ombudsman en de IND, overleg gevoerd om de aanvraagprocedure voor een studentenverblijfsvergunning voor ongedocumenteerde (Amsterdamse) jongeren te vereenvoudigen. Dit kan bijvoorbeeld de toegang versnellen van jongeren die een opleiding willen volgen voor een krapteberoep.

Proces

De pilot gaat in maart van start voor de duur van twee schooljaren, tot maart 2024. Het convenant is hier beschikbaar.