Achtergrond

De Kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht is een initiatief van het Institute for Societal Resilience (ISR). Het initiatief bouwt voort op het inmiddels afgeronde VU-onderzoeksprogramma Veiligheid & Burgerschap. We gingen 13 juni 2016 van start op de conferentie Veiligheid en Veerkracht. Kennispartners zijn het Verwey-Jonker Instituut en Hogeschool Saxion. Maatschappelijke partners zijn onder meer het Rijk, gemeenten en de politie.