Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht

De kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht ondersteunt ministeries, gemeenten, de politie en veiligheidsregio’s bij hun aanpak van veiligheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan spanningen in wijken, de organisatie van politie, beveiliging en handhaving, radicalisering, burgerparticipatie, ondermijning en veiligheidsbeleving.

De kenniswerkplaats is een initiatief van het ISR en het Verwey-Jonker Instituut en is gekoppeld aan het A-LAB en het NSCR. De kenniswerkplaats onderscheidt zich door zijn multidisciplinaire, wetenschappelijke maar praktijkgerichte aanpak. Bovendien zijn VU-onderzoekers en experts van het Verwey-Jonker Instituut nauw verbonden met hogescholen. Dit netwerk streeft ernaar om evidence-based antwoorden te vinden op fundamentele vragen met betrekking tot sociale kwesties en trends zoals sociaal onbehagen en sociale conflicten, criminele infiltratie en radicalisering, opkomende lokale veiligheidsnetwerken en de groeiende populariteit van burgerparticipatie in veiligheidskwesties zoals buurtwacht, WhatsApp-groepen en preventieteams.

Op basis van maatwerk en samenwerking werkt de kenniswerkplaats oplossingsgericht aan betere inzichten, instrumenten en nieuwe concepten. Dit gebeurt vanuit een combinatie van maatschappelijke betrokkenheid én wetenschappelijke distantie. De focus ligt op  ingrediënten en mechanismen die het mogelijk maken om als bestuur en samenleving te anticiperen op nieuwe situaties en ‘venijnige’ veiligheidsvraagstukken.