Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht

De kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht  ondersteunt ministeries, gemeenten, de politie en veiligheidsregio’s bij hun aanpak van veiligheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan spanningen in wijken, de organisatie van politie, beveiliging en handhaving, radicalisering, burgerparticipatie, ondermijning en veiligheidsbeleving.

Op basis van maatwerk en samenwerking werkt de kenniswerkplaats oplossingsgericht aan betere inzichten, instrumenten en nieuwe concepten. Dit gebeurt vanuit een combinatie van maatschappelijke betrokkenheid én wetenschappelijke distantie. De focus ligt op  ingrediënten en mechanismen die het mogelijk maken om als bestuur en samenleving te anticiperen op nieuwe situaties en ‘venijnige’ veiligheidsvraagstukken.