Veerkracht in de zorg

Veerkracht in de Zorg, wat betekent dat?

Veerkrachtige zorg betekent dat de zorg kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en daarbij de verschillende (en veranderende) belangen van de verschillende partijen (h)erkend en hun ervaringen, inzichten en perspectieven optimaal inzet om tot betere zorgoplossingen te komen.

Waarom is dat nodig?

Zorgorganisaties hebben te maken met continue maatschappelijke uitdagingen bijvoorbeeld:

  • De hervormingen in de zorg
  • De steeds diversere samenstelling van de groepen professionals en cliënten
  • De toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing.

Bovendien hebben zorgorganisaties te maken met een variëteit aan belanghebbenden, zoals:

  • Cliënten en mantelzorgers
  • Vrijwilligers
  • Zorgprofessionals
  • Bestuurders van verschillende soorten zorgorganisaties
  • Lokale en nationale overheden
  • Verpleegkundigen en verzorgenden in opleiding, en hun opleiders

Al deze belanghebbenden spelen een rol in de zorg. En al deze belanghebbenden hebben hun eigen perspectief op de zorg en hun eigen belangen.

Hoe zorgen we voor Veerkracht in de Zorg?

Oplossingen die recht doen aan die verschillende belangen zijn duurzamer en daarmee wordt de organisatie veerkrachtiger. Wanneer alle partijen constructief samenwerken en de verbinding zoeken, kunnen zij een duurzamere en optimalere gezamenlijke uitkomst creëren.

Om de variëteit aan belangen van verschillende spelers in het zorglandschap te signaleren en te verbinden hebben deze spelers voldoende middelen en de juiste kennis en competenties nodig. Het doel van het Lab “Veerkracht in de Zorg: Tussen conflict en coöperatie” is, om in samenwerking met partners uit het veld, nieuwe kennis te genereren voor complexe vraagstukken in het zorgveld, deze kennis te delen, en met maatwerkonderzoek evidence-based oplossingsrichtingen en interventies aan te reiken.