Busisiwe Ntsele

Busisiwe Ntsele heeft een solide academische achtergrond in sociologie en mensenrechtenrecht. Ze begon haar academische carrière als Ba LAW-student aan de Universiteit van Swaziland (UNISWA). Vervolgens schreef ze zich in voor een Honours Degree terwijl ze ook onderzoek deed als assistent aan de Universiteit van Johannesburg, Zuid-Afrika. Tijdens haar jaren als onderzoeksassistent ontwikkelde ze een passie voor het betrekken van jongeren, wat haar de prijs opleverde voor beste tutor sociologie aan UJ (2012). In 2013 vervolgde ze haar studie met een masteropleiding in Internationaal Mensenrechtenrecht aan de Universiteit van Witwatersrand (WITS). In 2015, terwijl ze op weg was naar een PhD-graad, nam ze een onderzoeks- en pleitbezorgingspositie aan bij het Institute for Reconciliation & Social Justice aan de Universiteit van de Vrijstaat (UFS). In 2016 ging ze verder met het geven van colleges over sociologische vakken voor het derde jaar en eervolle cursussen aan de UFS. In datzelfde jaar solliciteerde ze voor en ontving ze de Desmond Tutu Doctoral Fellowship-beurs. Dit was een gezamenlijke PhD-opleiding met de Vrije Universiteit in Amsterdam en de UFS.

Rol bij Refugee Academy:

Ik studeer momenteel geëngageerd wetenschappelijk onderzoek en put kracht uit het werk van RA bij het navigeren door mijn eigen onderzoek en het vinden van een thuis weg van huis voor onderzoek.
Ik ben steeds enthousiaster om te leren hoe academici hun wetenschappelijke expertise kunnen gebruiken om dringende maatschappelijke problemen op te lossen. Mijn eigen onderzoek gebruikt verhalen om aan te tonen hoe belangrijk het is om samen te werken met gemeenschappen om inclusieve en diverse manieren van leven en bijdragen aan de wetenschap te co-creëren. De verhalen die ik tijdens mijn veldwerk heb verzameld, hebben haar geïnspireerd om haar promotietraject te gebruiken om manieren te vinden om een geëngageerde wetenschapper te worden en rimpelingseffecten te creëren door gebruik te maken van kleine winsten, hoe klein veranderingen ook mogen zijn, maar als ze bijdragen aan het algemeen welzijn en sociale rechtvaardigheid is dat een grote winst voor achtergestelde groepen.

Belang van mijn rol in RA en persoonlijke ambitie:

Afkomstig uit een klein Afrikaans dorp genaamd Ticantfwini ben ik enthousiast om deel uit te maken van The Refugee Academy omdat ik leer hoe ik deze PhD relevant kan maken voor het algemeen belang. Door gebruik te maken van de stemmen in mijn studie en het werk van R.A. heb ik een gevoel van agency gekregen om contact te leggen en betrokken te zijn bij de gemeenschappen. Ik wil opzettelijk de verandering worden die ik wil zien en niet gezien worden als een kwetsbaar zwart meisje, maar een meisje dat dromen najaagt en veerkrachtig blijft om het verhaal te veranderen door onrecht te ontmantelen, wat voor kleine bijdrage ik ook kan leveren.

Verbindingen met mijn werk en leven:
In plaats van altijd te horen dat verhalen over achtergestelde groepen vanuit een slachtoffermentaliteit worden verteld, creëert en vertelt de Refugee Academy deze verhalen vanuit een krachtig perspectief dat wederzijds inclusief en divers is.
Ik hoop dat mijn onderzoeksreis wederzijds voordeel oplevert, niet alleen door mijn bevindingen wetenschappelijk te delen, maar ook door de stemmen naar voren te brengen van de gemeenschappen waarmee ik heb gewerkt.
De Refugee Academy heeft voor mij een veilige ruimte gecreëerd om mijn verhaal als geëngageerd onderzoeker persoonlijk te vertellen.
Deze ruimte gaf me een stem om te reflecteren op hoe ik mijn heling vond in het veldwerk met gemeenschappen.

Refugee Academy- gerelateerde projecten :
– Engaged Scholarship and Narratives of Change

VU  LinkedIn ResearchGate