Onderzoek

Het onderzoek van de Refugee Academy heeft verschillende onderzoekslijnen ontwikkeld:

  • Community initiatieven en duurzame verbinding: hoe kunnen burgerinitiatieven voor vluchtelingen de juiste balans creëren tussen ruimte geven en een pad optekenen (sturen) zodat zij hun levensverhaal voort kunnen zetten in Nederland? Voor meer informatie over dit onderzoek ga naar de Steppingstones4refugees website.
  • Volwaardige participatie van nieuwkomers: de rol van werkgevers versterken. Wat zijn werkzame strategieën om het bedrijfsleven te betrekken bij de uitdaging om vluchtelingen een arbeidstoekomst te bieden in Nederland? Hoe kunnen gemeenten en organisaties die werken aan een betere arbeidsinstroom, werkgevers beter betrekken en ondersteunen? Wat zijn belemmeringen die werkgevers ervaren? Voor meer informatie over dit onderzoek ga naar de InHolland website.
  • Ondernemerschap bij nieuwkomers: wat zijn experimentele routes en condities die ruimte kunnen bieden aan ondernemende nieuwkomers om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontvangende samenleving?
  • Crisis governance of governance crisis? Een duurzaam model voor vluchtelingenopvang en integratie op de lange termijn?: hoewel de meningen verdeeld zijn over de term “crisis,” helpt dit frame om in te spelen op toekomstige veranderingen in de vluchtelingeninstroom en alledaagse praktische uitdagingen waarmee organisaties geconfronteerd worden. Wat leren de verschillende betrokken partijen (overheidsinstanties, NGO’s, en nieuwe organisaties) en wat hebben zij geleerd over vluchtelingenopvang tijdens de “crisis”? Welke richting gaan zij vanaf nu op?