Begrijpen waarom mensen een onbekende helpen: de casus van bloeddonatie

Begrijpen waarom mensen een onbekende helpen: de casus van bloeddonatie

Waarom helpen individuen herhaaldelijk vreemden, zelfs als dit persoonlijke kosten met zich meebrengt? Het huidige bewijsmateriaal over prosociaal gedrag is tegenstrijdig, verspreid over verschillende disciplines, beperkt tot studies over één land, houdt geen rekening met contextuele invloeden, en slaagt er niet in het dynamische karakter ervan te vatten. Een geïntegreerd model is nodig om meer inzicht te krijgen in prosocialiteit als een maatschappelijke kernwaarde.

Geplaatst door

Het doel van dit project is dus te breken met monodisciplinaire benaderingen en de dynamische en contextuele aard van prosociaal gedrag te vatten. We stellen een levensloopbenadering voor die individuele determinanten, sociale netwerkkenmerken en maatschappelijke context met elkaar in verband brengt.
We testen het model in het geval van bloeddonatie, als voorbeeld van een real-world prosociaal gedrag waarbij een vreemdeling geholpen wordt ten koste van de persoonlijke kosten van de donor.

Status
Lopend onderzoek
Originele taal
Engels
Onderzoekers
Eva-Maria Merz, Caroline Graf; Joris Schröder; Ting Li; Marloes Spekman; Steven Ramondt; Samira Chatila
Altruism in Blood Donation: Out of Sight, Out of Mind? Closing donation centers influences blood donor lapse.

Het gedrag van bloeddonoren is gevoelig voor de door de bloedbanken opgelegde kosten. Donoren van wie de dichtstbijzijnde donatieplaats gesloten was, hadden 53% meer kans om te stoppen. Dit risico neemt toe met elke extra kilometer reisafstand. Bloeddonatie is dus niet uitsluitend ingegeven door altruïsme.

Barriers to blood donation on social media: An analysis of Facebook and Twitter posts.

Om donorgedrag beter te begrijpen, hebben verschillende observationele studies barrières voor bloeddonatie onderzocht. Deze studie heeft gegevens van Facebook en Twitter gebruikt om bestaand onderzoek naar belemmeringen voor donaties en de daarmee gepaard gaande emoties die zowel door donoren als niet-donoren via sociale media worden gecommuniceerd, te verbeteren.

Sanquin bloedvoorziening

Sanquin bloedvoorziening

Europese onderzoeksraad

Europese onderzoeksraad

Andere relevante onderzoeken

Er zijn geen onderzoeken gevonden die aan de criteria voldoen

Alle onderzoeken