Jonge mantelzorgers: studeren en zorgen tegelijkertijd

Jonge mantelzorgers: studeren en zorgen tegelijkertijd

Alice de Boer en Ingrid van Tienen doen onderzoek naar de gezondheid van jongvolwassenen die mantelzorger zijn en ook een studie volgen. Het doel van het onderzoek is om nieuwe inzichten te verschaffen in de kenmerken van jongvolwassen mantelzorgers, de problemen waarmee zij geconfronteerd worden en de ondersteuning die zij nodig hebben om het studeren en de zorgtaken te kunnen combineren. Zij hopen het speelveld voor de academische loopbaan van studenten gelijk te trekken en een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een inclusieve en zinvolle samenleving.

Geplaatst door

Jonge mantelzorgers: wie zijn dat?
Veel jongeren in Nederland hebben een familielid of vriend die chronisch ziek is. Sommige jongeren combineren hun studie met de zorg voor een familielid of vriend. Enerzijds is het soms nodig dat deze jongvolwassen mantelzorg ontlast worden van hun zorgtaken zodat zij binnen de gegeven tijd de opleiding kunnen afronden. Anderzijds kan het ook zo zijn dat het de jongvolwassenen hun verantwoordelijkheidsgevoel sterk vergroot en het dus positieve uitkomsten heeft.

Weerbaarheid jonge mantelzorgers vergroten
Het lab van Jonge Mantelzorgers werkt samen met studenten aan ideeën voor interventies die kunnen helpen om de weerbaarheid van mantelzorgtaken te vergroten. Verder kan er ook worden nagegaan of de extra rol van mantelzorger een gunstig of ongunstig effect heeft op de studieloopbaan van een student.

Brede samenwerking:
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Sociaal Cultureel Planbureay (SCP), de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Vilans, de Studentengezondheidsdienst van de Universiteit van Amsterdan (UvA) en in samenwerking met andere organisaties binnen het zorg- en onderwijsveld. Vanwege het grote consortium van deelnemende organisaties, zullen de resultaten interessant zijn voor lokale en nationale belanghebbenden. Als onderdeel van het JOIN startimpuls programma, wordt het lab gefinancierd door de Nationale Wetenschapsagenda.

Status
Afgerond onderzoek
Originele taal
Engels
Onderzoekers
Alice de Boer, Ingrid van Tienen