Halleh Ghorashi in gesprek met Philomena Essed

Prof.dr. Philomena Essed (Antioch University, VS) ging gisteren op het symposium ‘Doing Diversity’ in gesprek met Prof. dr. Halleh Ghorashi van de Refugee Academy! Een zeer interessante en inspirerende keynote! Het symposium stond in het teken van het proefschrift van Hannah Leyerzapf.

De conclusie van haar thesis luidt: diversiteit gaat niet zozeer over de ander, maar vooral over onszelf. De verschillende panels maakten duidelijk dat het in de dagelijkse praktijk niet altijd eenvoudig is om diversiteit handen en voeten te geven.

Diversiteit geeft vaak ongemak. Dat heeft niet zozeer te maken met onwil of gebrek aan kennis, maar veel meer met impliciete regels en normen, bijvoorbeeld over wat een goede professional is.