EN

Longitudinal Aging Study Amsterdam: ORA In-Care project

Longitudinal Aging Study Amsterdam: ORA In-Care project

Dit is een langlopend onderzoek naar het functioneren van ouderen in de Nederlandse Bevolking. Het onderzoek inventariseert sinds 1992 drie-jaarlijks het fysiek, cognitief, sociaal en emotioneel functioneren van ouderen. Ik ben verantwoordelijk voor de gegevens verzameld over zorggebruik en zorgverlening door ouderen.

Geplaatst door

We verzamelen gegevens over het geven van informele zorg aan anderen (bijv. partner, kinderen, familie, buren), en gegevens over van wie ze hulp krijgen bij vijf typen taken. De laatste vragen leveren informatie op over de samenstelling van het zorgnetwerk van de ouderen. Met de LASA data kunnen zowel trends in zorggebruik en -verlening worden onderzocht (cohortvergelijking), als ontwikkelingen in zorggebruik en – verlening tijdens het ouder worden (longitudinaal design).

Status
Lopend onderzoek
Originele taal
Nederlands
Onderzoekers
Marjolein Broese van Groenou, Prof. dr. M. Huisman; Bianca Suanet; Theo van Tilburg; Martijn Huisman
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport