Podcast “Narratives of Change” – Het verhaal van Busisiwe Ntsele

Welkom bij “Narratives of Change”, de podcast die kijkt naar hoe wetenschappers echt een verschil kunnen maken in de samenleving. In deze podcast presenteren en bespreken we verhalen die daadwerkelijke reflectie stimuleren. Verhalen die iets zichtbaar maken wat voorheen niet zichtbaar was. Verhalen die misschien verontrustend en ongemakkelijk zijn, maar die transformatie en hoop bieden…

Narratives of Change is de maandelijkse podcast van ons onderzoeksproject “Engaged Scholarship and Narratives of Change”. Een project waarin we de kansen en uitdagingen van geëngageerde wetenschap in Nederland, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten onderzoeken.

Geworteld in dekoloniale en feministische theorie en gewapend met emancipatoire en activistische onderzoekstradities, bespreken we die transformatieve en kritische vormen van academisch werk die de ambitie en het vermogen hebben om reflectie, inclusie en vooral verandering te stimuleren.

Ons onderzoek stelt vragen als:

  • Hoe zorgen we ervoor dat ons onderzoek geen andere uitbuitende en traumatiserende ervaring is voor de mensen met wie we werken? Hoe kan ons onderzoek in plaats daarvan een helende ervaring zijn?
  • Met andere woorden: hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons onderzoek onze onderzoeksdeelnemers echt ten goede komt?
  • En hoe kunnen participatieve kunstmethoden ons daarbij helpen?

Wij vragen ons verder af:

  • Hoe kunnen we machtsverhoudingen verstoren en opnieuw vormgeven om werkelijk kennis te co-creëren? Hoe worden we bewust van onze eigen blinde vlekken? En welke rol speelt reflectiviteit hierin?
  • Hoe pakken we genormaliseerde uitsluitingsdiscoursen aan en gebruiken we onze analytische kennis voor de daadwerkelijke inclusie van minder-geprivilegieerde groepen?

In deze eerste aflevering, luisteren we naar het verhaal van Busisiwe Ntsele. Ze deelt haar ervaring met het doen van een PhD in Zuid-Afrika. En ze vertelt het verhaal over hoe haar betrokkenheid bij een lokale gemeenschap haar hart raakte en haar perspectief op geëngageerde wetenschap veranderde.

In het gesprek dat volgt, zoomen we in op enkele van de thema’s die centraal staan in haar verhaal. We bespreken relevante vragen met betrekking tot de bredere sociaal-historische context waarin haar ervaringen zijn ingebed.

  • Hoe blijft Apartheid bestaan in een post-Apartheid academische wereld?
  • Hoe claim je je eigen ruimte en stem in onverwelkomende academische ruimtes?
  • En waarom houden witte mensen van Nelson Mandela, maar vergeten ze Winnie vaak?

Beluister nu de eerste aflevering op de website van het onderzoeksproject “Engaged Scholarship and Narratives of Change”.