Ruimte voor Verhalen – Vertellingen vanuit De Voorkamer

Wat is de waarde van burgerinitiatieven voor vluchtelingen en hoe maken we die waarde zichtbaar wanneer het vaak niet te vatten is in cijfers en direct meetbare resultaten? Om deze vragen te beantwoorden zijn wij voor dit project dieper in de verhalen binnen één initiatief gedoken. Samen met De Voorkamer en met hulp van storyteller en mede-oprichter van Mezrab Storytelling School Farnoosh Farnia en storyteller en performance coach Margo van de Linde hebben we de afgelopen tijd een serie storytelling workshops gehouden. Deelnemers van de Voorkamer hebben hun verhalen gedeeld over de betekenis van dit initiatief in hun leven. Van een aantal verhalen zijn video’s gemaakt door filmmaker Carl Asali waarin deelnemers en vertellers de verhalen op beeld delen.

Het verhaal van Salma

Het verhaal van Ghedam (verteld door Fabian Holle)

Het verhaal van Maha (verteld door Soula Notos)

Het verhaal van Mohamad

Het verhaal van Negar

Het verhaal van Gijs (verteld door Fabian Holle)

Het verhaal van Zina

Zie hier onze rapportage, geschreven door Timo Korstenbroek en Elena Ponzoni, over deze mooie ervaring en over wat wij uit de verhalen van deelnemers hebben geleerd.