Eindconferentie ‘Naar een inclusieve werkomgeving! Inzichten vanuit werk- en levenservaring en paradoxen uit de praktijk

Donderdag 25 november 2021 | 15:00 – 17.00 uur | Online en op locatie, Hogeschool Inholland Amsterdam, Boelelaan 1109

Hoe maak je een organisatie meer inclusief wanneer er sprake is van een ‘kleurenblinde’ organisatiecultuur? Hoe krijg je grip op o.a. witheid als norm van verschillende organisatieprocessen? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers met verschillende achtergronden volwaardig kunnen meedraaien binnen de organisatie? Hoe zet je een transparante infrastructuur op zodat mensen met klachten zich gehoord en serieus genomen voelen? Wat voor rol kunnen informele netwerken spelen om medewerkers zich thuis te laten voelen binnen een organisatie?

De afgelopen 2,5 jaar heeft de Refugee Academy, in samenwerking met Hogeschool Inholland, onderzoek gedaan naar inclusieve werkomgevingen. Voor dit onderzoek hebben we gesproken met zowel werkgevers en HR-medewerkers, als met mensen die om verschillende redenen niet aan het beeld van de ‘normmedewerker’ voldoen en daarom minder-geprivilegieerd zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Wat zien we als we deze twee perspectieven met elkaar verbinden? Hoe kunnen we voorkomen dat bias het streven naar meer diversiteit en inclusie binnen organisaties belemmert? Wat voor mozaïek aan interventies kan werkgevers in staat stellen om te (blijven) werken aan een daadwerkelijke transformatie naar een inclusieve werkomgeving?

Op donderdag 25 november, presenteren we de onderzoeksresultaten op onze eindconferentie en gaan we in gesprek met zowel experts uit de wetenschappelijke hoek als met mensen uit de praktijk. Dit alles onder muzikale begeleiding van Isaac Bullock, met als afsluiting een reflectie van spoken word artiest Babs Gons.

Benieuwd naar de nieuwste inzichten op het gebied van diversiteit en inclusie binnen organisaties? Meld je dan nu aan via: https://lnkd.in/gQ32PNmm

Publicaties:

  • Factsheet (webversie)
  • Volledig rapport “Naar een inclusieve werkomgeving! Inzichten vanuit werk- en levenservaring en paradoxen uit de praktijk”. (PDF)