EN

De burger de baas? Kwetsbare pogingen om de zorg te ‘democratiseren’

De burger de baas?  Kwetsbare pogingen om de zorg te ‘democratiseren’

Waarom heeft burgerparticipatie soms een substantiële invloed op de inrichting van het lokale zorgaanbod, terwijl het soms een vruchteloze exercitie blijkt? We onderzoeken het streven van professionele zorgaanbieders om burgers actiever te betrekken bij het organiseren van hun diensten. Hoe worden gevestigde grenzen in de zorg hierbij ter discussie gesteld?

Geplaatst door

In dit project onderzoek ik hoe pleitbezorgers voor burgerparticipatie proberen om hier binnen hun eigen zorgorganisatie meer ruimte voor te maken. Ik onderzoek hoe diverse opvattingen over wat participatie is – of wat het zou moeten zijn – samenkomen binnen participatietrajecten in de langdurige ouderenzorg in Nederland. Ik baseer me op een etnografische studie waarin ik twee zorgorganisaties langdurig heb gevolgd terwijl ze invulling gaven aan hun beleidsambitie om ruimte te creëren voor burgerparticipatie. Gedurende twee-en-een-half jaar observeerde ik zowel ‘interne’ overleggen als bijeenkomsten met participerende burgers, en sprak ik met de uiteenlopende partijen die bij deze trajecten betrokken waren. Ik laat zien hoe gevestigde grenzen in de zorg tijdens dit proces ter discussie worden gesteld, maar laat ook de kwetsbaarheid van participatietrajecten zien—zelfs wanneer deze op brede steun kunnen rekenen.