EN

Verschillen overbruggen binnen interprofessionele samenwerking

Verschillen overbruggen binnen interprofessionele samenwerking

De complexiteit van zorgvragen van mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) vraagt om een multidisciplinaire teamaanpak. Binnen dit onderzoek kijk ik vanuit de dagelijkse praktijk van zorgteams in de GGZ naar de manier waarop verpleegkundigen, sociaal werkers, psychologen, psychiaters, ervaringsdeskundigen, etc. omgaan met hun onderlinge professionele verschillen en hoe dit hun interprofessionele samenwerking beïnvloedt.

Geplaatst door

In dit onderzoek beogen we een reëel beeld te geven van de dagelijkse praktijk van interprofessionele samenwerking zoals die wordt vormgegeven door multidisciplinaire zorgteams in de gespecialiseerde GGZ. We zoomen daarbij specifiek in op de wijze waarop de professionals in deze teams omgaan met hun onderlinge professionele verschillen en kijken vervolgens hoe dit omgaan met van invloed is op het proces van samenwerking.

 

Status
Lopend onderzoek
Originele taal
Nederlands
Onderzoekers
Marrije Prins, Sierk Ybema; Duco Bannink
Talma Zorginstituut

Talma Zorginstituut