Europe and the Refugee Response: A Crisis of Values?

Onze internationale collega’s van Adam Mickiewicz University (Polen), Oslo Met University (Noorwegen), Georgetown University (Verenigde Staten) en Malmö University (Zweden) hebben onlangs hun nieuwe Edited Volume “Europe and the Refugee Response: A Crisis of Waarden?” uitgebracht.

Dit boek onderzoekt hoe het stijgende aantal vluchtelingen dat vanaf 2015 Europa binnenkwam, inspeelde op de angst voor culturele, religieuze en etnische verschillen op het continent. De migranten- of vluchtelingencrisis leidde tot felle discussies over Europese normen en waarden, waarbij sommige commentatoren zich afvroegen of voornamelijk moslimvluchtelingen in staat zouden zijn om zich aan deze waarden te houden en te integreren in een overwegend christelijke Europese samenleving. In dit boek analyseren filosofen, rechtsgeleerden, antropologen en sociologen enkele van deze debatten en bespreken ze praktische strategieën om de waarden die aan het Europese project ten grondslag liggen te verzoenen met multiculturalisme en religieus pluralisme, en tegelijkertijd de rechten van vluchtelingen om asiel aan te vragen, te vrijwaren.

De casestudy’s in het boek zijn afkomstig uit Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk; landen met een lange geschiedenis van immigratie, landen met een meer recente aankomst van vluchtelingen, en landen die vluchtelingen op afstand willen houden en die zelfs het kleinste aantal asielzoekers weigeren toe te laten. De schrijvers in het boek onderzoeken de rol die nationale en lokale overheden, het maatschappelijk middenveld en gemeenschapsleiders spelen in deze debatten en praktijken, en bevragen welke strategieën worden gebruikt om vluchtelingen voor te lichten over Europese waarden en om hun integratie te vergemakkelijken.

In een tijd waarin debatten over vluchtelingen en Europese normen blijven woeden, biedt dit boek een belangrijke interdisciplinaire analyse die van belang zal zijn voor Europese beleidsmakers en onderzoekers op het gebied van migratie, recht, filosofie, antropologie, sociologie en politieke wetenschappen.

 

Over de schrijvers

Elżbieta M. Goździak is Visiting Professor bij het Center for Migration Studies, Adam Mickiewicz University (Polen), een Research Professor aan de Oslo Met University (Oslo, Noorwegen), en Fellow for Refugee Engaged Scholarship bij het Center for Social Justice (Georgetown University, Verenigde Staten).

Izabella Main is Associate Professor of Ethnology and Anthropology of Culture aan de Adam Mickiewicz University (Poznań, Polen).

Brigitte Suter is Senior researcher bij het Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) aan de Malmö University (Zweden).

Een Open Access-versie van het boek is hier te vinden.