Hoe kunnen we geëngageerde wetenschap beoefenen in tijden van COVID-19? – Een conference call met geëngageerde wetenschappers

Binnen een paar weken is COVID-19 uitgegroeid tot een wereldwijde pandemie. Inmiddels zijn miljoenen mensen besmet geraakt, en nog meer zijn getroffen door de sociaaleconomische maatregelen die zijn genomen om de pandemie in te dammen. Hoewel het virus zelf niet discrimineert op basis van leeftijd, ras/etniciteit, inkomen of migratiestatus, bepalen deze categorieën nog steeds wie de meeste kans heeft om besmet te raken, te herstellen of te overlijden aan het virus, en ook het meest te worden beïnvloed door de sociaaleconomische maatregelen. genomen om het te bevatten.

Tegelijkertijd hebben, zowel in het Globale Noorden als in het Zuiden, langdurige structurele ongelijkheden (zoals ongelijkheden in gezondheidszorg, inkomen, onderwijs, huisvesting, water en sanitaire voorzieningen) een onevenredige impact op kwetsbare gemeenschappen en vergroten zij hun precariteit. Vluchtelingen zijn zo’n groep die onevenredig zwaar wordt getroffen door de sociaaleconomische en gezondheidseffecten van het virus. Tegelijkertijd zijn veel van deze huidige uitdagingen niet nieuw voor vluchtelingen, aangezien veel vluchtelingen al directe ervaringen hebben en strategieën hebben ontwikkeld om met crisis, gevaar, onzekerheid, angst, verlies, eenzaamheid om te gaan. Hun veerkracht zou dus als inspiratie kunnen dienen en bijdragen aan het ontwikkelen van creatieve strategieën en oplossingen voor de strijd rond de pandemie.

Geëngageerde wetenschap zou een belangrijke rol kunnen spelen in tijden van COVID-19 door te reageren op uitdagingen die worden aangepakt door vluchtelingengemeenschappen en door hun inspanningen te bundelen om oplossingen te ontwikkelen. COVID-19 heeft echter ook gevolgen voor de academische wereld, inclusief geëngageerde wetenschappers. Veel personeelsleden werken vanuit huis, sommigen hebben thuisonderwijs of zorgtaken, veldwerkprojecten moeten plotseling worden geannuleerd of uitgesteld en internationale onderzoekers worden gerepatrieerd naar hun thuisinstellingen. Bepaalde financieringsstromen drogen op, terwijl nieuwe financiering beschikbaar komt voor projecten die verband houden met de pandemie. Binnen en tussen facultaire afdelingen ontstaan ​​discussies rond de vraag of (sociaal) wetenschappers in tijden van crisis een ‘vitale rol’ in de samenleving vervullen. COVID-19 heeft daarnaast invloed op de manier waarop we (kunnen) omgaan met de mensen die deelnemen aan onze projecten. In tijden waarin sociaal afstand nemen en zelfisolatie worden aangemoedigd, kan fysiek contact met andere mensen in het veld verdacht of zelfs gevaarlijk worden. Tegelijkertijd roept online interactie nieuwe vragen op rond anonimiteit, privacy en vertrouwen. Ten slotte rijst de vraag in hoeverre het ethisch is om ons onderzoek voort te zetten en anderen te vragen hier tijd in te steken terwijl iedereen zich primair bezig houdt met de gevolgen van COVID-19.

In deze conference call willen we onderzoeken wat geëngageerde wetenschap betekent en hoe we het kunnen beoefenen, terwijl COVID-19 de wereld in zijn greep houdt:

 • Wat zien we gebeuren binnen vluchtelingengemeenschappen in Nederland?
 • Wat zijn ethische manieren om in het veld actief te zijn, zowel offline als online?
 • Welke verschillende soorten relaties kunnen worden ontwikkeld?
 • Hoe kunnen we geëngageerde wetenschap zo ontwerpen dat ze nog steeds mensen bij elkaar kan brengen, misschien niet op een fysieke manier?
 • In hoeverre kunnen we onze betrokkenheid, inclusief de inhoud van ons onderzoek, aanpassen aan deze nieuwe realiteit om ervoor te zorgen dat onze betrokkenheid in deze moeilijke tijden betekenisvol blijft voor alle deelnemers?
 • En tot slot, hoe kunnen we zelfzorg beoefenen en een balans vinden tussen onze (professionele en persoonlijke) ambities en worstelingen?

Geëngageerde wetenschappers:

 • Laura Bisaillon, University of Toronto
 • Hanke Drop, University of Applied Sciences Utrecht/University of the Arts Utrecht
 • Halleh Ghorashi, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Mirjam Twigt, University of Oslo
 • Fabian Holle, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Charlotte Clous, University of Groningen
 • Koen Leurs, Utrecht University

Host: Maria Rast

Moderator: Elena Ponzoni

Timestamps:

00:36 – Welcome

02:40 – Introductions of Scholars

19:20 – Discussion Part 1 – “What do you see happening in refugee communities that you work with since the outbreak of COVID-19?”

51:10 – Discussion part 2 – “How does COVID-19 affect your engagement as scholars and how can you still meaningfully engage in refugee communities in times of COVID-19?”

1:26:10 – Rounding Off