Seminar: “Inclusief beleid vanuit de belevingswereld van jonge vluchtelingen: ervaringen, impact en uitdagingen”

Voor wie: Beleidsmakers, jongerenwerkers, jongeren, overig geïnteresseerden

Waar: BOOST Amsterdam (Danie Theronstraat 2, 1091 XX Amsterdam)

Wanneer: Donderdag 6 oktober 2022, 14:00 – 17:00

Kosten: Gratis

Taal: Nederlands

Info: https://www.resilience-institute.nl/expertise-labs/refugee-academy/

Decennia aan beleidsontwikkeling en -implementatie om de Nederlandse samenleving meer inclusief te maken voor jonge vluchtelingen hebben vaak niet tot de gewenste resultaten geleid – ondanks de vaak goede bedoeling van beleidsmakers. Onderzoek laat zien dat een diepgaande verbinding met de belevingswereld van jonge vluchtelingen in beleid vaak ontbreekt. De Refugee Academy organiseert daarom het seminar “Inclusief beleid vanuit de belevingswereld van jonge vluchtelingen: ervaringen, impact en uitdagingen” naar aanleiding van twee onlangs afgeronde promotieonderzoeken. Safoura Ghaeminia schreef het proefschrift: Volwassen worden tussen tegenstrijdige grenslijnen. Mogelijkheden en belemmeringen in de levensloop van alleenstaande minderjarige asielzoekers. Moos Pozzo schreef het proefschrift: Language playfulness of contextual navigators: Young refugees’ language strategies for inclusion in the Netherlands. Beiden bieden ons rijke inzichten vanuit de beleving van jonge mensen die naar Nederland gevlucht zijn.

Tijdens het seminar willen we met elkaar in gesprek over hoe (vluchtelingen)beleid meer inclusief vormgegeven kan worden. In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in initiatieven die er in geslaagd zijn een betekenisvolle verbinding te maken met de leefwereld van jonge vluchtelingen door hun perspectief serieus mee te nemen in het inclusiever maken van het beleid.  Voor de bijeenkomst hebben we verschillende sprekers uitgenodigd om hun ervaringen omtrent het ontwikkelen van inclusief beleid te delen. Welke initiatieven zijn er genomen om vanuit het perspectief van jongeren beleid vorm te geven? Wat zijn de successen en uitdagingen geweest in het proces? Welke impact heeft dit beleid gehad?  Daarnaast gaan we gezamenlijk bekijken waar volgende (praktische) stappen gezet kunnen worden om de Nederlandse samenleving meer inclusief te maken voor jonge vluchtelingen.

 

Programma:

14:00 – Opening, Kay Mars/Elena Ponzoni (Refugee Academy, VU)

14:05 – Presentatie, Safoura Ghaeminia (Saxion/VU)

14:15 – Presentatie, Moos Pozzo (VU/Stichting de Vrolijkheid)

14:25 – Panel, Julien Oomen (Meeting Point/Stichting de Vrolijkheid), Eefje Blankevoort (Shadow Game), Maria Verkade (Stichting SAMAH)

15:25 – Pauze

15:40 – Reflecties, Monique Kremer (Voorzitter Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken)

16:00 – Plenaire opdracht

16:45 – Afsluitende reflectie, Halleh Ghorashi (Refugee Academy, VU)

17:00 – Drinks

Het seminar vindt plaats in BOOST Amsterdam (Danie Theronstraat 2, 1091 XX Amsterdam).

Aanmelden:

Aanmelden voor het seminar kan via het registratieformulier. De deadline voor aanmelding is vrijdag 30 september. Heeft u specifieke behoefte met betrekking tot toegankelijkheid of zijn er specifieke voedselallergieën of dieetwensen waarmee we rekening kunnen houden, dan kunt u dit aangeven in het registratieformulier.

 

Onderzoekers:

Safoura Ghaeminia is docent aan de Social Work opleiding van hogeschool Saxion. Op 3 juni 2022 verdedigde ze haar proefschrift ‘Volwassen worden tussen tegenstrijdige grenslijnen. Mogelijkheden en belemmeringen in de levensloop van alleenstaande minderjarige asielzoekers’. Voor dit onderzoek heeft ze biografische interviews gehouden met negentien mensen die tussen 1995 en 2005 als alleenstaande minderjarige asielzoekers naar Nederland zijn gekomen. Ze kwam ook zelf als minderjarige zonder ouders naar Nederland. Deze positie bood kansen en uitdagingen om haar onderzoek vorm te geven vanuit het perspectief van jonge vluchtelingen.

 

Moos Pozzo verdedigde op 24 mei 2022 haar proefschrift getiteld “Language playfulness of contextual navigators: Young refugees’ language strategies for inclusion in the Netherlands” aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek focust op de ervaringen en (taal)strategieën van deze jongeren tijdens hun participatie- en integratietrajecten. Het volgt de jongeren vanaf hun verblijf in het AZC tot en met hun deelname aan de samenleving. Naast haar PhD-traject werkt Moos Pozzo als trainer, intervisiebegeleider en programmacoördinator in AZC Heerlen voor Stichting de Vrolijkheid. De Vrolijkheid (the Happiness) organiseert activiteiten op het gebied van kunst en cultuur voor en met kinderen en jongeren in AZC’s (www.vrolijkheid.nl). Moos was ook hoofdonderzoeker van een landelijk onderzoek naar de leefomstandigheden van kinderen in AZC’s en Gezinslocaties waarvan het rapport in 2018 verscheen.