Uitbuitingsvrije Stad

In het recente onderzoek “onzichtbaar” van de Ombudsman Metropool Amsterdam is er gekeken naar de leefwereld en situatie van ongedocumenteerden in Amsterdam en Nederland. Hierbij is expliciet aandacht gevraagd voor de kwetsbaarheid van ongedocumenteerde jongeren, arbeidsmigranten en ouderen als het gaat om zorg, wonen, onderwijs en uitbuiting.

Het rapport omvat naast een weergave van problemen ook concrete aanbevelingen richting bestuurders om de leefomstandigheden van ongedocumenteerden te verbeteren en verdere uitbuiting te voorkomen. Tijdens dit programma gaan we in gesprek met Wethouder Rutger Groot Wassink, Ombudsman Metropool Amsterdam Arre Zuurmond en diverse belangengroepen en organisaties van ongedocumenteerden en bestuurders om te praten hoe we de aanbevelingen van het rapport ook in de praktijk kunnen brengen.

Achtergrond:
Aanleiding voor het onderzoek voor de ombudsman waren de vaak schrijnende verhalen van ongedocumenteerden die hij ontving. Door de uitbraak van het corona virus werd hun kwetsbare positie extra duidelijk. Aan de hand van interviews met ongedocumenteerden en de professionals die hen ondersteunen, kreeg hij een duidelijker beeld van de leefomstandigheden en specifieke problemen van diverse groepen ongedocumenteerden. Samen met organisaties zoals zorginstellingen, hogescholen en universiteiten zal er dan ook gekeken worden hoe we de positie van ongedocumenteerden kunnen verbeteren in Amsterdam en Nederland.

In Amsterdam verblijven volgens de ombudsman tussen de 10.000 en 30.000 ongedocumenteerden. Dit is een ruwe schatting omdat zij nauwelijks in beeld zijn bij de autoriteiten. Velen leiden immers een zo onzichtbaar mogelijk bestaan uit angst om uitgezet te worden. Ze houden de informele economie draaiende en maken gebruik van hun eigen sociale netwerken om aan banen en woonruimte te komen of hulp te vragen. Uit het onderzoek naar voren dat vooral jongeren, arbeidsmigranten en ouderen extra aandacht behoeven. Zij komen vaak in de knel omdat hun kwetsbare positie leidt tot onwenselijke situaties op het gebied van onderwijs, rechtsbescherming, zorg en uitbuiting.

Meer informatie over het programma is hier te vinden.